ภูเก็ตซ้อมแผนอพยพสึนามิบนหาดกะตะ

ภูเก็ตซ้อมแผนอพยพสึนามิบนหาดกะตะ

ภูเก็ตซ้อมแผนอพยพสึนามิบนหาดกะตะ

เมื่อเวลา 14.00 น.วันนี้ (21 ก.พ.) บริเวณหาดกะรน ต.กะรน อ.เมืองภูเก็ต นายไมตรี อินทุสุต ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกซ้อมแผนอพยพประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยสึนามิและช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางทะเล ประจำปี 2556 โดยมีนายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต นายสันต์ จันทรวงษ์ ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ และเอกชน นักเรียน และประชาชน ร่วมในการฝึกซ้อมแผนครั้งนี้

โดยการฝึกซ้อมแผนครั้งนี้ได้สมมุติสถานการณ์ ว่า เมื่อเวลา 14.10 น.วันนี้(21 ก.พ.) ทางกรมอุตุนิยมวิทยา ได้รายงานการเกิดแผ่นดินไหวที่เหนือเกาะสุมาตรา และทางศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ ได้แจ้งเตือนจังหวัดภูเก็ต เตรียมพร้อม และเฝ้าระวัง โดยประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อมวลชนให้ประชาชนทราบ และได้วิทยุแจ้งให้นายอำเภอ ท้องถิ่นในพื้นที่เตรียมความพร้อม และเฝ้าระวัง และให้มีการอพยพประชาชนและนักท่องเที่ยวออกจากพื้นที่เสียงภัยสึนามิ ไปยังจุดปลอดภัย หลังจากศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ ปล่อยสัญญาณหอเตือนภัย นอกจากนี้ยังได้กำหนดสถานการณ์สมมุติ ว่าได้เกิดอุบัติเหตุทางทะเล เรือบรรทุกนักท่องเที่ยว ชนกัน 2 ลำ เนื่องจากความตื่นตระหนกที่เกิดจากการอพยพ มีผู้ประสบภัย จำนวน 20 คน ถูกลำเลียงมากับหน่วยงานต่างๆ ที่เข้าให้การช่วยเหลือ ในจำนวนนี้ได้สมมุติว่ามีผู้บาดเจ็บเล็กน้อยจำนวน 10 คน ปานกลาง 5 คน และมีผู้บาดเจ็บหนัก 5 คน นายสันต์ จันทรวงษ์ ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดภูเก็ต กล่าวถึงวัตถุประสงค์และความเป็นมาของการจัดฝึกซ้อมแผนอพยพประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยสึนามิและช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางทะเล ซึ่งปีนี้ได้เลือกพื้นที่บริเวณหาดกะรน เป็นสถานที่ในการฝึกซ้อม ว่า

สืบเนื่องจากปัจจุบันสถานการณ์แผ่นดินไหวได้เกิดบ่อยครั้งขึ้น และศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติได้ดำเนินกานก่อสร้างระบบแจ้งเตือนภัยธรรมชาติ โดยมีนโยบายให้ท้องถิ่นที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัย ดำเนินการฝึกซ้อมแผนฯ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง จังหวัดภูเก็ตเห็นควรให้มีการจัดการฝึกซ้อมอพยพประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยสึนามิ และการช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางทะเลและทดสอบระบบแจ้งเตือนภัยธรรมชาติ ซึ่งจังหวัดภูเก็ตได้คัดเลือกพื้นที่บริเวณหาดกะรน ต.กะรน เป็นพื้นที่ในการฝึกซ้อม เนื่องจากพื้นที่ดังกล่าวเป็นพื้นที่จุดเสี่ยงกรณีเกิดคลื่นสึนามิ ซึ่งบริเวณพื้นที่หาดกะรนจะได้รับผลกระทบเป็นจุดแรกของจังหวัดภูเก็ต และบริเวณหาดกะรนมีนักท่องเที่ยวเป็นจำนวนมาก ซึ่งแต่ละปีมีนักท่องเที่ยวเกิดอุบัติเหตุจากการเล่นน้ำเป็นประจำทุกปี เพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยว จังหวัดภูเก็ต จึงกำหนดใช้พื้นที่ดังกล่าว เป็นพื้นที่ในการฝึกซ้อมอพยพประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยสึนามิและการช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางทะเลขึ้น เพื่อเตรียมความพร้อมของจังหวัดภูเก็ต ในการลดผลกระทบกรณีเกิดแผ่นดินไหวและเกิดคลื่นสึนามิ ตลอดจนการเตรียมความพร้อมของหน่วยงานต่างๆ ในการให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางทะเล โดยบูรณาการฝึกซ้อมฯ กับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน อย่างไรก็ตามในการฝึกซ้อมครั้งนี้ ยังเป็นการทดสอบระบบเตือนภัยธรรมชาติ และชุดสั่งการที่ตั้งไว้ในพื้นที่เทศบาลตำบลกะรน ทั้ง 3 หอ ด้วย

ผู้สื่อข่าวรายงานด้วยว่า สำหรับการฝึกซ้อมฯ ดังกล่าว ซึ่งใช้เวลาในการฝึกซ้อมประมาณ 15-20 นาที ผลการฝึกซ้อม มีข้อบกพร่องให้เห็นหลายอย่าง การฝึกซ้อมไม่สมจริง ยังไม่เป็นไปตามแนวทางปฏิบัติเท่าที่ควร ที่สามารถนำไปใช้ในสถานการณ์จริง ซึ่งแตกต่างจากการฝึกซ้อมการให้ความช่วยเหลือนักท่องเที่ยวที่จมน้ำ ในส่วนของเจ้าหน้าที่บีชการ์ดประจำชายหาดกะรน ที่ได้ดำเนินการฝึกซ้อมการให้ความช่วยเหลือนักท่องเที่ยวประสบเหตุจมน้ำด้วย ซึ่งได้รับความร่วมมือจากนักท่องเที่ยวชาย จำนวน 1 รายที่ลงมาอาบแดดอยู่บริเวณชายหาด แสดงเป็นผู้ประสบเหตุ เป็นไปอย่างสมจริง ทำให้นักท่องเที่ยว และประชาชนที่อยู่ใกล้กับจุดฝึกซ้อมฯ คิดว่าเป็นสถานการณ์จริง รวมถึงสื่อมวลชนที่มาร่วมทำข่าวการฝึกซ้อมของจังหวัดด้วย โดยทางผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต บอกว่าการฝึกซ้อมในสถานการณ์สมมุตินั้น ยังไม่สมบูรณ์แบบ อย่างในการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางทะเล ควรทำเป็นจอสมมุติขึ้นมาว่า ภัยกำลังเกิดขึ้นในทิศทางไหน รถพยาบาลที่ให้ความช่วยเหลืออยู่ที่ไหนอย่างไร และเพื่อให้ประชาชน และนักท่องเที่ยวได้ทราบว่าเรากำลังทำอะไรกันอยู่ ดังนั้นในการฝึกซ้อมครั้งต่อไป อยากให้มีการจำลองแบบการถ่ายทำเพื่อให้เห็นสถานการณ์ว่าเกิดอะไรขึ้น มีจอภาพให้เห็นชัดเจน เพื่อให้เห็นภาพว่าภัยกำลังเกิดอะไรขึ้น นอกจากนี้ ในเรื่องของบุคลากร ก็ต้องให้เห็นภาพว่าบุคลากร อุปกรณ์เครื่องไม้ เครื่องมืออยู่ที่ไหนอย่างไร มีการเตรียมพร้อมให้ความช่วยเหลืออพยพอย่างไรบ้าง และเด็ก เยาวชน ประชาชนวิ่งหลบภัยไปทางไหน รวมทั้งอยากจะให้เจ้าของที่รับผิดชอบให้ความช่วยเหลือในแต่ละจุด พาไปทีมตรวจสอบลงไปดูว่าจุดแรก อยู่ตรงไหน เกิดอะไรขึ้นบ้าง และที่สำคัญควรมีโฆษกอธิบายรายละเอียดการฝึกซ้อมในแต่ละจุดแต่ละขั้นตอนให้ชัดเจน

Related Post

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.