เตรียมโครงการก่อสร้างถนนสายฉลอง- ป่าตอง (นาใน)

เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 9 พ.ย. 52 ที่ห้องทำงานผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต นายวิชัย  ไพรสงบ  ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต  เป็นประธานการประชุม โครงการก่อสร้างถนนสายฉลอง – ป่าตอง (นาใน)  โดยมีนายธีระพร  จิระเมทากรณ์  ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดภูเก็ต,  นายโชค  นวลได้ศรี  ผู้อำนวยการสำนักทางหลวงชนบทที่  18 (กระบี่) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม

นายธีระพร  กล่าวว่า  ตามแผนพัฒนาจังหวัดภูเก็ต ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2553 โดยสำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดภูเก็ต ได้บรรจุแผนก่อสร้างถนนไร้ฝุ่น ปีงบประมาณ 2553 สายฉลอง-ป่าตอง (นาใน) เขตตำบลฉลอง  อำเภอเมือง  ถึงตำบลป่าตอง อำเภอกะทู้  ระยะทาง 2.518 กิโลเมตร ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร  ไหล่ทางข้างละ 1.50 เมตร ก่อสร้างเป็นผิวจราจรลาดยางแอสฟัลท์คอนกรีต

ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดภูเก็ต  ยังกล่าวต่ออีกว่า ในการจัดทำโครงการก่อสร้างถนนสายฉลอง- ป่าตอง (นาใน)  ในครั้งนี้เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนชาวภูเก็ต และเป็นการระบายการจราจรที่หนาแน่นจากถนนสายหลักที่มีอยู่เพียงเส้นทางเดียว อำนวยความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ตและจังหวัดใกล้เคียง

ทั้งนี้ในการทำโครงการยังมีอุปสรรคบางส่วนที่ยังไม่สามารถดำเนินการได้ ซึ่งบางส่วนของโครงการอยู่ในพื้นที่ของ สปก. หรืออยู่ที่ป่าสงวนแห่งชาติเขานาคเกิด ที่ไม่สามารถดำเนินการได้โดยจะต้องขออนุญาตใช้พื้นที่ตามระเบียบของราชการต่อไป  ซึ่งในการดำเนินโครงการก่อสร้างถนนสายฉลอง- ป่าตอง (นาใน)  นี้ กรมทางหลวงชนบทได้จัดสรรงบดำเนินการโครงการดังกล่าว ไว้จำนวน 26 ล้านบาท และจังหวัดจัดสรรให้อีก 14 ล้านบาท

Share:

Related Post

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.