ภูเก็ตจัดพิธีฉลองสัญญาบัตรพัดยศ พระครูปริยัตยานุยุต

ภูเก็ตจัดพิธีฉลองสัญญาบัตรพัดยศ พระครูปริยัตยานุยุต

ภูเก็ตจัดพิธีฉลองสัญญาบัตรพัดยศ พระครูปริยัตยานุยุต

เมื่อเวลา 09.30 น. วันที่ 5 ก.พ. 56 ที่วัดวิชิตสังฆาราม ต.ตลาดใหญ่ อ.เมือง จ.ภูเก็ต พระเทพปัญญาโมลี เจ้าอาวาสวัดประชุมโยธี เจ้าคณะจังหวัดพังงา เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และนายไมตรี อินทุสุต ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ในพิธีฉลองสัญญาบัตร พัดยศ พระครูปริยัตยานุยุต (แนบ ป.ธ.4) เจ้าคณะตำบลชั้นเอก มีนางอัญชลี วานิช เทพบุตร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดภูเก็ต นายบุญศุภภะ ตัณฑัยย์ ที่ปรึกษาสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดภูเก็ต นางสาวสมใจ สุวรรณศุภพนา นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต หัวหน้าส่วนราชการ ตลอดจนพระสงฆ์สมณศักดิ์ คณะศิยานุศิษย์ ญาติมิตร พุทธศาสนิกชน จำนวนมาก เข้าร่วมในพิธี

ทั้งนี้สืบเนื่องมาจาก มหาเถรสมาคมได้มีการประชุมพิจารณาคัดเลือกพระครูสัญญาบัตรที่ดำรงตำแหน่งพระสังฆาธิการผู้บริหารคณะสงฆ์ สมควรได้รับการเลื่อนชั้นพระสังฆาธิการ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 5 ธันวาคม 2555 มหาเถรสมาคมมีมติให้เลื่อน พระครูปริยัตยานุยุต (แนบ ป.ธ.4) วัดวิชิตสังฆาราม อ.เมือง จ.ภูเก็ต ตำแหน่งพระครูเจ้าคณะตำบลชั้นโท เป็นชั้นเอก ตั้งแต่วันที่ 5 ธันวาคม 2555 ทางจังหวัดภูเก็ต โดยสำนักงานพระพุทธศาสนาจึงได้จัดให้มีพิธีฉลองสัญญาบัตร พัดยศ พระครูปริยัตยานุยุต (แนบ ป.ธ.4) ขึ้นดังกล่าว พระครูปริยัตยานุยุต (แนบ ป.ธ.4) ชื่อเดิม แนบ นามสกุล ก่อพุ่ม เป็นชาว อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช อุปสมบท เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2500 ที่วัดชนสังขรณพิจิตร ต.เปลี่ยน อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช วิทยฐานะทางการศึกษา เปรียญธรรม ชั้นสูงสุด 4 วัดวิชิตสังฆาราม จ.ภูเก็ต ได้รับพระราชทาน สมณศักดิ์ ชั้นตรี เมื่อปี พ.ศ.2526 และ ชั้นโท เมื่อปี พ.ศ.2544 นามสมณศักดิ์ พระครูปริยัตยานุยุต ตำแหน่งทางการปกครอง ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดวิชิตสังฆาราม จ.ภูเก็ต เมื่อปี พ.ศ.2517 ได้รับแต่งตั้งเป็นรองเจ้าอาวาสวัดวิชิตสังฆาราม จ.ภูเก็ต เมื่อปี พ.ศ.2532 และได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาสวัดวิชิตสังฆาราม จ.ภูเก็ต พ.ศ.2544

Related Post

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.