มท.3 เตรียมลงตรวจสถานบันเทิงภูเก็ต

นายถาวร เสนเนียม รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (มท.3) ให้สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าวที่ จ.ภูเก็ต ภายหลังการเป็นประธานเปิดร้านกาแฟของสถานีตำรวจภูธรเมืองภูเก็ต อ.เมือง จ.ภูเก็ต เกี่ยวกับมาตรการดูแลสถานบริการและสถานบันเทิงของจังหวัดภูเก็ต เพื่อป้องกันมิให้เกิดเหตุร้ายเหมือนกับซานติก้าผับ กรุงเทพมหานคร ว่า สำหรับในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตนั้นเคยลงมาติดตามตรวจสอบสถานบันเทิงต่างๆ ในพื้นที่มาแล้วครั้งหนึ่ง เพื่อตรวจสอบความปลอดภัยในการเปิดให้บริการ

สำหรับมาตรการในการป้องกันยังคงใช้มาตรการเดิม คือ สถานบริการจะต้องมีการก่อสร้างให้เป็นไปตามกฎกระทรวงของกรมโยธาธิการและผัง เมือง รวมทั้ง พ.ร.บ.สถานบริการ ที่จะต้องดำเนินการตามกฎหมาย ซึ่งจากเหตุการณ์ของซานติก้าผับเป็นบทเรียนสำคัญ เพราะมีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บเป็นจำนวนมาก ซึ่งก็ไม่อยากที่จะให้เกิดขึ้นในพื้นที่อื่นๆ

อย่างไรก็ตาม ในการดำเนินการป้องกันนั้นได้กำชับไปยังผู้ว่าราชการจังหวัด โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด ตลอดจนผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดให้มีการดูแลอย่างใกล้ชิด และหมั่นตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอ โดยเฉพาะการปรับปรุงอาคารให้เป็นไปตาม พ.ร.บ.ควบคุมอาคารและเทศบัญญัติ ไม่ว่าเป็นเรื่องของประตูหนีไฟ ไฟบอกสัญญาณของประตูพิเศษหรือประตูฉุกเฉินเมื่อเกิดเหตุ นอกจากนั้นยังรวมถึงเส้นทางที่จะไปยังประตูหรือบันไดฉุกเฉินซึ่งจะต้องมีความกว้างเพียงพอกับปริมาณผู้ใช้บริการ

นายถาวรกล่าวถึงผลจากการลงมาตรวจสอบสถานบริการก่อนหน้านี้ ในคราวที่มีเหตุการณ์เกิดขึ้นใหม่ๆ และพบว่าบางแห่งไม่ได้ดำเนินการตามที่กฎหมายกำหนดว่า ได้รับรายงานจากทางจังหวัดว่าสถานบริการต่างๆ ได้มีการปรับปรุงแก้ไขเป็นระยะๆ ซึ่งทางผู้ว่าราชการจังหวัด โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด ตลอดจนนายกเทศมนตรีในพื้นที่นั้นๆ เป็นผู้รับผิดชอบ

ต่อคำถามที่ว่าสถานบริการที่มักจะเกิดเหตุส่วนใหญ่จะไม่ได้มีการขออนุญาต หรือมีการเปิดให้บริการอย่างไม่ถูกต้อง ซึ่งนายถาวรกล่าวว่า กรณีของสถานบริการที่ยังไม่ได้ขออนุญาตก็ขอให้ดำเนินการขออนุญาตให้ถูกต้อง ซึ่งรวมถึงการยื่นแบบการดำเนินการสถานบริการให้เป็นไปตาม พ.ร.บ.ควบคุมอาคารและเทศบัญญัติในแต่ละพื้นที่ กฎหมายทั้ง 2 ฉบับนั้นมุ่งเน้นในการรักษาความปลอดภัยสาธารณะ ดังนั้นความเข้มงวดในบางเรื่องของเจ้าหน้าที่รัฐ

จึงขอให้พี่น้องประชาชนและผู้ประกอบการตระหนักว่า เขาทำเพื่อที่จะให้สถานประกอบการเป็นที่ปลอดภัยเมื่อเข้าใช้บริการ รวมทั้งไม่เกิดความเสียหายหรือเกิดความเสียหายน้อยที่สุดเมื่อเกิดเหตุขึ้น เพราะเมื่อเกิดเหตุหรือเกิดความเสียหายขึ้นก็จะส่งผลกระทบต่อการท่องเที่ยว ในพื้นที่นั้นๆ ด้วย ดังนั้น จึงอยากบอกการดำเนินการตามกฎหมายของเจ้าหน้าที่นั้นเพื่อประโยชน์ของพี่น้อง ประชาชนและผู้ประกอบการเองด้วย

สำหรับในช่วงฤดูกาลท่องเที่ยวของจังหวัดภูเก็ตก็ได้ฝากฝังไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัด นายอำเภอทุกแห่ง ตลอดจนนายกเทศมนตรีและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลของแต่ละท้องถิ่นได้กวดขัน อย่างเข้มงวด รวมถึงเรื่องของการเปิดเกินเวลาหากไม่มีข้อยกเว้นอื่นใด เพราะการเข้มงวดของทางเจ้าหน้าที่ก็เพื่อประโยชน์ของพี่น้องประชาชนผู้ใช้บริการและผู้ประกอบการ ตลอดจนรายได้และการรักษาไว้ซึ่งเมืองท่องเที่ยวที่จะเป็นแบบอย่างให้เมือง อื่นๆ ต่อไป และจะได้ลงพื้นที่มาตรวจสอบอีกครั้งหนึ่ง

Share:

Related Post

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.