ปภ. แจ้งเตือน 12 จังหวัดภาคใต้ รับมือภาวะฝนตกหนัก ระหว่างวันที่ 6-8 พ.ย นี้

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประสาน 12 จังหวัดภาคใต้ เตรียมรับมือภาวะฝนตกหนักในระยะ 2-3 วันนี้ (วันที่ 6-8 พฤศจิกายน 2552) ซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่ม รวมถึงกำชับมิสเตอร์เตือนภัยในพื้นที่เสี่ยงภัยแจ้งข้อมูลสถานการณ์ภัยแก่ศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจฯ ในพื้นที่ เพื่อดำเนินการช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างทันท่วงที พร้อมสั่งการให้ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต จัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวัง และติดตามสถานการณ์ภัยอย่างใกล้ชิด ตลอดจนจัดเตรียมอุปกรณ์เครื่องมือให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานทันทีที่เกิดสถานการณ์ภัย

คาดว่า มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือกำลังแรงพัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้ ประกอบกับหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมทะเลจีนตอนใต้และประเทศมาเลเซีย จะเคลื่อนตัวเข้าปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้ตอนล่าง ส่งผลให้ภาคใต้มีฝนตกชุกหนาแน่นและมีฝนตกหนักในช่วง 2-3 วันนี้ (วันที่ 6-8 พฤศจิกายน 2552) อาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก ดินโคลนถล่ม วาตภัย และคลื่นซัดฝั่งในพื้นที่ 12 จังหวัดภาคใต้ ได้แก่ จังหวัดชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช พัทลุง ภูเก็ต กระบี่ ตรัง สงขลา สตูล ยะลา ปัตตานี และนราธิวาส กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

จึงได้ประสาน 12 จังหวัดดำเนินการแจ้งเตือนประชาชนที่อาศัยในพื้นที่เสี่ยงภัย เตรียมการป้องกันอันตรายจากภาวะฝนตกหนักที่อาจสร้างความเสียหายแก่ชีวิตและ ทรัพย์สินได้ โดยหมั่นติดตามพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยา รวมทั้งสั่งการให้มิสเตอร์เตือนภัยในพื้นที่เสี่ยงภัยเฝ้าระวังสถานการณ์ภัย แจ้งเตือนประชาชน และรายงานสถานการณ์ภัยแก่ศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ระดับจังหวัด อำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อสามารถให้ความช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงที ตลอดจนสั่งการให้ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 11 สุราษฎร์ธานี เขต 12 สงขลาและเขต 18 ภูเก็ต เตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ภัยที่อาจเกิดขึ้น

หากมีฝนตกหนักติดต่อกันเป็นเวลานานในพื้นที่และสังเกตพบสัญญาณผิดปกติทางธรรมชาติ เช่น ระดับน้ำในลำห้วยเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วและมีสีขุ่นข้น ให้รีบอพยพและขนย้ายสิ่งของไปยังที่ปลอดภัย เพราะอาจเกิดน้ำป่าไหลหลากหรือน้ำท่วมฉับพลันขึ้นได้ ส่วนคลื่นลมในอ่าวไทยมีกำลังแรง ขอให้ชาวเรือระมัดระวังอันตรายในการเดินเรือ และเรือเล็กควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้ สุดท้ายนี้ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากอุทกภัย วาตภัย ดินโคลนถล่ม และคลื่นซัดฝั่ง

สามารถติดต่อขอความช่วยเหลือได้ทางสายด่วนนิรภัย 1784 ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อประสานให้การช่วยเหลือโดยด่วนต่อไป

Related Post

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.