ภูเก็ตรับงบไทยเข้มแข็งกว่า 100 ล้าน เตรียมเป็นเจ้าภาพกีฬาเยาวชนแห่งชาติปี 55

น.ส.สมใจ กล่าวว่า ในการสร้างสนามกีฬายิมเนเซี่ยมนี้อยู่ภายใต้การควบคุมดูแลของสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ต เป็นกิจกรรมหลักของทางภูเก็ตในการกระตุ้นส่งเสริมให้ผู้คนเดินทางเข้ามาในจังหวัดภูเก็ต ซึ่งภูเก็ตเป็นจังหวัดที่ได้รับความสนใจจากนานาชาติ การสร้างสนามกีฬายิมเนเซียมที่มีขนาดความจุขนาดที่นั่ง 4, 000 ที่นั่งจะเป็นอีกหนทางในการสร้างแรงจูงใจให้กลุ่มนักท่องเที่ยวที่รักในกีฬาเข้ามาในจังหวัดภูเก็ต

นายเชษฐวิทย์ ตันติพันธุ์วดี นายกสมาคมกีฬาจังหวัดภูเก็ต กล่าวอีกว่า “ในการสร้างสนามกีฬาในครั้งนี้เป็นการสร้างขึ้นเพื่อต้อนรับการจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 25 ในปี พ.ศ.2555 ที่จังหวัดภูเก็ตได้รับเลือกให้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน โดยการสร้างสนามกีฬาในครั้งนี้อยู่ภายใต้การควบคุมดูแลของการกีฬาแห่งประเทศไทย ประจำจังหวัดภูเก็ต ได้รับงบประมาณจากการสนับสนุนตามยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวและกีฬาภายใต้โครงการแผนปฏิบัติไทยเข้มแข็ง พ.ศ.2552 ในวงเงิน 154 ล้านบาท และได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากเทศบาลนครภูเก็ตอีก 30.8ล้านบาท”

นายกอร์ปศักดิ์ สภาวะสุ กล่าวว่า ทางรัฐบาลยินดีให้การสนับสนุนนงบประมาณในการสร้างสนามกีฬาในครั้งนี้ เป็นการปฏิบัติตามยุทศาสตร์การท่องเที่ยวและกีฬา  ตามโครงการแผนปฏิบัติไทยเข้มแข็งเพื่อเป็นการกระตุ้นให้เศรษฐกิจและรายได้ในส่วนของการท่องเที่ยวท่องในจังหวัดภูเก็ตให้มีการเจริญเติบโตยิ่งขึ้น และที่สำคัญเป็นการส่งเสริมสุขภาพประชาชนให้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง ห่างไกลจากยาเสพติดอีกด้วย

Related Post

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.