ผู้ว่าภูเก็ต สั่งเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปี 53

นายวิชัย  ไพรสงบ  ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานเปิดการประชุมคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณ  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ครั้งที่ 1/2552  พร้อมด้วยนางภัทรภร สกุลรัตน์ ปลัดจังหวัดภูเก็ต  และ ร.ต.อ.หญิง ครองขวัญ สายล ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ต  ในการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปี 2553 ให้เกิดการหมุนเวียน และถึงมือประชาชน โดยจัดขึ้นในวันพฤหัสบดี ที่ 5 พฤศจิกายน 2552 เวลา 14.00 น.  ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดหลังเก่า

นายวิชัย  ไพรสงบ  ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า “ตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่  29  กันยายน 2552  เห็นชอบมาตรการและแนวทางการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553  ซึ่งได้กำหนดเป้าหมายการเบิกจ่ายเงินงบประมาณโดยการเบิกจ่ายรายจ่ายลงทุนไม่น้อยกว่าร้อยละ 75  และการเบิกจ่ายในภาพรวมไม่น้อยกว่าร้อยละ 94”

ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ยังกล่าวต่ออีกว่า ส่วนราชการจะต้องนำอัตราการเบิกจ่ายงบประมาณตามเป้าหมายที่คณะรัฐมนตรีกำหนด เป็นตัวชี้วัด ในคำรับรองการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ และเร่งดำเนินการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายตามแผนไปยังสำนักเบิกส่วนภูมิภาคนั้นๆ อย่างช้าไม่เกิน 15วัน  พร้อมกับส่วนราชการจะต้องมีการปรับเปลี่ยนแผนให้สอดคล้องกับนโยบายในวงเงินงบประมาณที่ได้รับให้เสร็จในไตรมาสที่ 2  ตลอดจนเร่งจัดการฝึกอบรมให้แล้วเสร็จภายในเดือนมิถุนายน 2552 และเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จภายในเดือนสิงหาคม 2553

การดำเนินการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2553 ให้มีประสิทธิภาพสูงสุดนั้น จะต้องเร่งรัดการดำเนินการและการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ส่วนต่างๆ ได้รับการจัดสรร ให้สอดรับกับเป้าหมายตามมติคณะรัฐมนตรีกำหนด  และกระจายไปสู่ภาคประชาชนอย่างทั่วถึง

Share:

Related Post

โปรฯ ท้าฝน “อะคิมิซึ เทนด้ง” เจ้าของรางวัลเหรียญทอง 8 สมัย

โปรฯ ท้าฝน “อะคิมิซึ เทนด้ง” เจ้าของรางวัลเหรียญทอง 8 สมัย

ร้านอาหารญี่ปุ่น เจ้าของรางวัลเหรียญทองแชมป์เทนด้ง 8 สมัยซ้อนจากประเทศญี่ปุ่น การันตีความอร่อยด้วยรสชาติอันเป็นเอกลักษณ์ที่สืบทอดกันมามากกว่า 135 ปี

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.