นายกเทศมนตรีเมืองกะทู้พบประชาชน รับฟังปัญหาความเดือดร้อน

วันนี้(5 พ.ย.52) นายชัยอนันท์ สุทธิกุล นายกเทศมนตรีเมืองกะทู้ พร้อมด้วยนายกิติศักดิ์ บุญเอิบ ประธานสภาเทศบาลเมืองกะทู้ นายสมบูรณ์ อัยรักษ์, นายอรรถพงษ์ จันทรัตนวงศ์ รองนายกเทศมนตรีเมืองกะทู้ ผู้อำนวยการกองการศึกษา กองช่าง  กองสวัสดิการ ตลอดจนสมาชิกสภา ข้าราชการ พนักงานเทศบาลเมืองกะทู้  ร่วมออกหน่วยพบปะผู้สูงอายุ และประชาชนในเขตเทศบาลเมืองกะทู้ เพื่อรับฟังปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน พร้อมให้บริการตรวจสุขภาพฟรี รวมถึงการให้คำแนะนำเรื่องการดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุ ในโครงการพัฒนาสาธารณสุขมูลฐาน และการอบรมให้ความรู้เรื่องสิทธิของผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ และผู้ด้อยโอกาสในชุมชน ที่ชุมชนบ้านภักดี ต.กะทู้ อ.เมืองกะทู้ จ.ภูเก็ต

นายชัยอนันท์ กล่าวว่า เทศบาลมีนโยบายที่จะลงไปพบปะกับชาวบ้านแต่ละชุมชน โดยหมุนเวียนกันไปรอบเทศบาลเมืองกะทู้ ประมาณเดือนละหนึ่งครั้ง เพื่อที่จะดูแลชาวบ้าน รับรู้ถึงปัญหาเกี่ยวกับชุมชน ซึ่งถือว่าแต่ละชุมชนมีปัญหาแตกต่างกัน และการออกหน่วยในวันนี้ได้รับความร่วมมือจากชาวบ้านเป็นอย่างดี

ทั้งนี้จากการพูดคุยกับชาวบ้าน พบว่าสิ่งที่ชาวบ้านชุมชนบ้านภักดี ต้องการคือในเรื่องของระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน ทั้งเรื่องการจัดเก็บขยะในชุมชน ซึ่งชาวบ้านต้องการให้ชุมชนมีความสะอาด น่าอยู่ เรื่องไฟฟ้าส่องสว่างภายในชุมชน  ถนนภายในชุมชน/หมู่บ้าน ซึ่งเป็นหลุมเป็นบ่อทำให้มีปัญหาการจราจร และทุกครั้งที่ฝนตกลงมาก็จะทำให้เกิดปัญหาน้ำท่วมขังผิวถนน นอกจากนี้ยังมีในเรื่องเกี่ยวกับความปลอดภัย ซึ่งมีโจรผู้ร้าย ทางเทศบาลก็มีหน้าที่ประสานกับเจ้าหน้าที่ตำรวจดูแลในส่วนนี้

“ได้รับฟังปัญหาหลายอย่างสำหรับชาวบ้านได้บอกมา เป็นความร่วมมือระหว่างชุมชนแล้วก็เทศบาล ซึ่งเป็นข้อมูลที่จะนำไปแก้ไขเพื่อพัฒนาชุมชนให้ดีขึ้น”

นายชัยอนันท์ กล่าวถึงการจัดสรรงบประมาณในปี 2553 ด้วยว่า ทางเทศบาลได้ตั้งงบประมาณรายจ่ายของปี 2553 ไว้ประมาณ 130 ล้านบาท ที่จะลงกับชุมชน ซึ่งเป็นงบที่ได้จากการจัดเก็บภาษีท้องถิ่นประมาณ 30 ล้าน และงบอุดหนุนจากรัฐบาล อีกประมาณ 100 ล้านบาท  ซึ่งงบที่ตั้งไว้ จะนำมาดูแลในเรื่องการศึกษา การดูแลสุขภาพของคนในชุมชน การสร้างลานกีฬา เพื่อที่จะได้เป็นสถานที่ออกกำลังกายให้กับชุมชน เรื่องการดูแลความสะอาดในชุมชน โดยให้ชุมชนพยายามที่จะดูแลกันเอง เทศบาลก็เข้ามาช่วยเหลือเป็นพี่เลี้ยง

“งบที่ตั้งเอาไว้กระจายแต่ละหมวดหลายตัวด้วยกัน แยกประเภทเอาไว้ เพื่อให้ง่ายต่อการเอางบประมาณมาใช้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งงบแต่ละอย่างอยากให้ลงถึงชุมชนเต็มที่ โครงการในพื้นที่แต่ละชุมชนมีหลากหลายแตกต่างกันออกไป ซึ่งก็ต้องพัฒนา โดยจะเน้นเรื่องการศึกษากับกีฬา แล้วก็ผู้สูงอายุ” นายชัยอนันท์ กล่าวในที่สุด

Share:

Related Post

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.