งานวันเกษตรกร อบต.เชิงทะเลครั้งที่ 8 เริ่มแล้ว

งานวันเกษตรกร อบต.เชิงทะเลครั้งที่ 8 เริ่มแล้ว

งานวันเกษตรกร อบต.เชิงทะเลครั้งที่ 8 เริ่มแล้ว
เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2555 เวลา 16.30 น. นายไพบูลย์ อุปัติศฤงค์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วย นายมาแอน สำราญ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเชิงทะเล คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา และข้าราชการ อบต.เชิงทะเล ตลอดจนแขกผู้มีเกียรติ และพี่น้องประชาชนจำนวนมาก เข้าร่วมในพิธีเปิดงานวันเกษตรกร อบต.เชิงทะเล ครั้งที่ 8 ประจำปี 2555 ณ บริเวณหลังศูนย์การค้าโลตัส ตำบลเชิงทะเล อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต โดยมี นายไชยวัฒน์ เทพี ปลัดจังหวัดภูเก็ต เป็นประธาน

งานวันเกษตรกร อบต.เชิงทะเล ครั้งที่ 8 ประจำปี 2555 จัดขึ้นเป็นเวลา 3 วัน ระหว่างวันที่ 3-5 กรกฎาคม 2555 โดยมีกิจกรรมต่างๆ ประกอบด้วย การประกวดผลผลิตทางการเกษตร การประกวดแพะระดับภาคใต้ การแข่งขันประกอบอาหารพื้นเมือง ประกวดร้านจำหน่ายไม้ดอกไม้ประดับ นิทรรศการต่างๆ ของหน่วยงานราชการ เอกชน และการแสดงบนเวทีในภาคกลางคืน ซึ่งทาง อบต.เชิงทะเล ได้รับความร่วมมือและการสนับสนุนเป็นอย่างดีจากหลายหน่วยงาน อาทิ อบจ.ภูเก็ต โรงเรียนบ้านบางเทา สถานประกอบการต่างๆ กลุ่มสตรีในตำบลเชิงทะเล กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เป็นต้น

งานวันเกษตรกร อบต.เชิงทะเลครั้งที่ 8 เริ่มแล้ว

สำหรับการจัดงานวันเกษตรกร อบต.เชิงทะเล ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้พี่น้องประชาชนและชุมชนได้ตระหนักว่า อาชีพเกษตรกรเป็นอาชีพหลักดั้งเดิมที่สำคัญและหล่อเลี้ยงคนไทยมาเป็นเวลาเนิ่นนาน และปัจจุบันก็ยังถือเป็นชีพที่สำคัญอันดับ 1 ของคนไทย ในขณะที่ความเจริญของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเข้ามา ทำให้สังคมภูเก็ตเปลี่ยนแปลงไปบ้าง แต่ก็ไม่ได้ทำให้อาชีพการเกษตรสูญหายไป ซึ่งคนภูเก็ตและคนพื้นที่นี้ ประกอบอาชีพเกษตรกรรมสืบทอดมาตั้งแต่ครั้งบรรพบุรุษ ทาง อบต.เชิงทะเล จึงได้จัดงานวันเกษตรกรขึ้น เพื่อให้ทุกคนตระหนักและเห็นความสำคัญของอาชีพการเกษตร รวมทั้งสนับสนุนส่งเสริมผู้ที่ยังคงทำเกษตรอยู่ ณ ปัจจุบันได้มีการพัฒนาปรับปรุงกระบวนการผลิตและผลิตภัณฑ์ให้ได้มาตรฐานและปลอดภัย

Related Post

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.