แต่งตั้งนายแพทย์สมโภช นิปกานนท์ จาก รพ.กรุงเทพ เป็นกงสุลกิตติมศักดิ์สวีเดน

เมื่อเวลา 16.00 น. วันที่ 2 พ.ย. 52 ที่ห้องประชุมคิง คาร์ล กุสตาฟ  โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต นายวิชัย  ไพรสงบ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต และนางไทศิกา ไพรสงบ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดภูเก็ต ได้ให้การต้อนรับ มร. (มิสเตอร์) เลนนาร์ด  ลินแนร์ (Mr. Linnard Linner) เอกอัครราชทูตสวีเดน ประจำประเทศไทย ในการเดินทางมาร่วมพิธีมอบสาส์นตราตั้งจากรัฐบาลสวีเดน และส่งมอบพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ จากพระราชาธิบดี คาร์ล กุสตาฟที่ 16 ให้ดำรงตำแหน่งกงสุลกิตติมศักดิ์ราชอาณาจักรสวีเดน ประจำจังหวัดภูเก็ต

ทั้งนี้สืบเนื่องจากประกาศตามราชกิจจานุเบกษา ในเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา ได้ประกาศแต่งตั้ง นายแพทย์สมโภช  นิปกานนท์ ให้ดำรงตำแหน่งกงสุลกิตติมศักดิ์ ราชอาณาจักรสวีเดน ประจำจังหวัดภูเก็ต ซึ่งปฏิบัติหน้าที่และดำเนินงานครอบคลุมพื้นที่ชายฝั่งทะเลอันดามัน คือ จังหวัดพังงาและกระบี่

โรงพยาบาลกรุงเทพฯ ภูเก็ต จึงได้จัดแสดงความยินดีการได้รับการแต่งตั้งเป็นกงสุลสวีเดนแก่นายแพทย์สมโภช  นิปกานนท์ โดยมีพิธีการมอบสาส์นตราตั้งต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ การกล่าวแสดงความยินดีในการรับตำแหน่งกงสุลกิตติมศักดิ์ ของมร. (มิสเตอร์) เลนนาร์ด  ลินแนร์ (Mr. Linnard Linner) เอกอัครราชทูตสวีเดน ประจำประเทศไทยและการกล่าวถวายพระพรพระมหากษัตริย์กุสตาฟ แห่งราชอาณาจักรสวีเดนเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการทำงานต่อไป

Related Post

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.