ฑูตเยอรมันเยือนภูเก็ต หวังกระชับความสัมพันธ์ให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น

เมื่อเวลา 14.00 น. วันที่ 2 พ.ย. 52 ที่ห้องทำการผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต มี Dr.Hanns H. Schumacher เอกอัคราชฑูตเยอรมันประจำประเทศไทย เข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเพื่อหารือสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน ระหว่างประเทศเยอรมันกับจังหวัดภูเก็ต

นายวิชัย ไพรสงบ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า ทางภูเก็ตมีมาตรการในการให้ความช่วยเหลือนักท่องเที่ยวทุกชนชาติ และยังมีมาตรการในการแก้ไขปัญหาการเกิดอาชญากรรมที่เกิดขึ้นในภูเก็ต ที่มีชาวต่างชาติเป็นผู้ถูกกระทำหรือชาวต่างประเทศเป็นผู้กระทำ โดยการให้เจ้าหน้าที่ตำรวจแจ้งข่าวการเกิดอาชญากรรมให้กับผู้ว่าฯ ได้รับทราบ และจะส่งสาสน์ไปยังทูตประจำของประเทศนั้นๆ  เพื่อนำไปสู่การแก้ปัญหาโดยที่ไม่ส่งผลกระทบกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ  อีกทั้งที่ผ่านมาทางภูเก็ตได้เดินทางไปทำ Road Show ยังประเทศเยอรมัน แต่ในปีนี้ทางจังหวัดมีมาตรการใหม่โดยการสร้างภาพลักษณ์ที่ดี การให้การตอบรับที่ดีตลอดจนการบริการที่ดีแก่นักท่องเที่ยวให้เกิดขึ้นกับ จังหวัดภูเก็ตเพื่อให้นักท่องเที่ยวที่มาเยือนนั้นได้รับการต้อนรับที่น่ ประทับใจ

ด้าน  Dr.Hanns H. Schumacher เอกอัคราชฑูตเยอรมันประจำประเทศไทย กล่าวว่า การมาเยือนจังหวัดในครั้งนี้เป็นการมาเยือนเพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีต่อกันระหว่างประเทศเยอรมันกับจังหวัดภูเก็ต ประกอบกับภูเก็ตเป็นจังหวัดของการท่องเที่ยวมีนักท่องเที่ยวและนักลงทุนชาวเยอรมันให้ความสนใจที่เดินทางมาลงทุน และท่องเที่ยวในภูเก็ตมากมาย ทางสถานฑูตมีความต้องการให้ทางจังหวัดให้การช่วยเหลือแก่นักท่องเที่ยวชาวเยอรมันที่อยู่ในภูเก็ตนอกจากนี้ยังกล่าวอีกว่าประเทศไทยกับเยอรมันมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันมาเป็นเวลาอย่างยาวนาน ไม่อยากให้เหตุการณ์เล็กน้อยมาทำลายความสัมพันธ์อันดีที่มีมาอย่างช้านาน

Share:

Related Post

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.