ผบ.ทร. ตรวจเยี่ยมกำลังพลทัพเรือภาคที่ 3 ภูเก็ต

พล.ร.อ.สุรศักดิ์ หรุ่นเริงรมย์

เมื่อเวลา 08.30 น.วันที่ 6 มกราคม 2555 ที่กองบัญชาการทัพเรือภาคที่ 3 แหลมพันวา ต.วิชิต อ.เมือง จ.ภูเก็ต พล.ร.อ.สุรศักดิ์ หรุ่นเริงรมย์ ผู้บัญชาการทหารเรือ และคณะได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมและบำรุงขวัญหน่วยงานต่างๆที่ปฏิบัติหน้าที่ในภาคใต้ฝั่งอันดามัน และตรวจภูมิประเทศ  โดยมีพล.ร.ท.ธราธร ขจิตสุวรรณ ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 3 พน้อมด้วยกำลังพลจากหน่วยงานต่างๆ ในพื้นที่ภาคใต้ฝั่งอันดามัน ประกอบด้วย ภูเก็ต พังงา กระบี่ ตรัง สตูลและระนอง ให้การต้อนรับ ทั้งนี้หลังจากเดินตรวจแถวทหารกองเกียรติยศแล้ว ได้ไปถวายสักการะพระอนุสาวรีย์ พล.ร.อ.พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ขึ้นแท่นรับการเคารพจากกองกำลังหน่วยต่างๆ ในสังกัดทัพเรือภาคที่ 3 ให้โอวาทและมอบเงินบำรุงขวัญให้แก่หน่วยงานต่างๆ

โอกาสเดียวกันนี้ พล.ร.อ.สุรศักดิ์ ยังได้อวยพรปีใหม่ให้กับกำลังพลด้วยว่า ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่ทุกคนเคารพนับถือ ตลอดจนดวงพระวิญญาณของพล.ร.อ.พระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ อีกทั้งเดชะพระบารมีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ โปรดดลบันดาลให้กำลังพลทุกคน พร้อมครอบครัว ประสบแต่ความสุข ความเจริญแคล้วคลาดจากภยันอันตรายทั้งปวง มีสุขภาพพลานามัยสมบูรณ์ แข็งแรง มีกำลังกายและกำลังใจที่เข้มแข็ง พร้อมที่จะปฏิบัติหน้าที่ในการรักษาความมั่นคงของชาติสืบไป

พล.ร.อ.สุรศักดิ์ กล่าวว่า หน่วยงานในพื้นที่ภาคใต้ฝั่งทะเลอันดามัน นับเป็นหน่วยงานสำคัญของกองทัพเรือ ที่มีบทบาทในการรักษาอธิปไตยและผลประโยชน์ด้านความมั่นคงของชาติทางทะเล รวมทั้งให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในพื้นที่ภาคใต้ฝั่งอันดามัน ตลอดจนเสริมสร้างความสัมพันธ์กับกองทัพเรือประเทศเพื่อนบ้านและมิตรประเทศให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น โดยตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา กำลังพลของทุกหน่วยในพื้นที่ได้ร่วมกันปฏิบัติหน้าที่อย่างเข้มแข็ง ทำให้ภารกิจทั้งในด้านการทหาร การรักษากฎหมายในทะเล และการให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ประสบภัยพิบัติต่างๆ สำเร็จลุล่วงไปด้วยดีนำชื่อเสียงมาสู่กองทัพเรือ จึงขอขอบคุณและแสดงความชื่นชมทุกท่านด้วย

“ปัจจุบันภัยคุกคามต่อความมั่นคงทางทะเลมีความซับซ้อน และมีแนวโน้มทวีความรุนแรงมากขึ้น ดังนั้นจึงขอให้ตระหนักว่า จะต้องเตรียมความพร้อมอยู่เสมอ ติดตามสถานการณ์ต่างๆ อย่างใกล้ชิด และปฏิบัติภารกิจด้วยความเป็นมืออาชีพ รอบคอบ ไม่ประมาท โดยต้องแสดงให้หน่วยงานอื่นๆ และประชาชนได้ประจักษ์และยอมรับว่า กองทัพเรือ คือ มิตรที่ดี และเป็นที่พึ่งให้กับประชาชนได้อย่างแท้จริง ทั้งในยามปกติและภาวะคับขัน” พล.ร.อ.สุรศักดิ์กล่าว

นอกจากนี้ พล.ร.อ.สุรศักดิ์ ให้สัมภาษณ์ภายหลังตรวจเยี่ยมกำลังพลด้วยว่า ปัจจุบันภารกิจสำคัญของทางกองทัพเรือได้เน้นย้ำในการช่วยเหลือประชาชนกรณีเกิดภัยพิบัติซึ่งเกิดขึ้นในหลายพื้นที่ โดยจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลืออุทกภัยขึ้น เพื่ออำนวยความสะดวกและช่วยเหลือประชาชนผู้ที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติต่างๆ นอกจากนี้ได้มีการเตรียมความพร้อมในส่วนของเรือหลวงจักรกรีนฤเบศก์ และเรือหลวงสุรินทร์ ไว้คอยให้บริการประชาชนที่ได้รับเดือดร้อนจากอุทกภัยด้วย

พล.ร.อ.สุรศักดิ์ กล่าวเพิ่มเติมด้วยว่า ในส่วนของการป้องกันภัยคุกคามทางทะเลนั้น ณ ปัจจุบันไม่ได้มีปัญหาน่าเป็นห่วง เพราะที่ผ่านมาเรามีความสัมพันธ์ที่ดีกับประเทศเพื่อนบ้าน รวมถึงการป้องกันการลักลอบเข้ามาของแรงงานต่างด้าวนั้น ได้มีการดำเนินการร่วมกับส่วนราชการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องจัดกำลังในการจัดลาดตะเวนอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการดูแลช่วยเหลือในแง่ของมนุษยธรรมด้วย

Share:

Related Post

โรงแรมสลีพวิธมี ดีไซน์โฮเทล แอท ป่าตองจัดกิจกรรมบริจาคอาหารหมาแมวบ้านพักพิงสุนัขจรจัด

โรงแรมสลีพวิธมี ดีไซน์โฮเทล แอท ป่าตองจัดกิจกรรมบริจาคอาหารหมาแมวบ้านพักพิงสุนัขจรจัด

เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2561 ที่ผ่านมาถือเป็นวันครบรอบ 5 ปี ของโรงแรมสลีพวิธมี ดีไซน์โฮเทล แอท ป่าตอง

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.