ผู้ว่าฯ ภูเก็ต เผยการท่องเที่ยว-การลงทุนเติบโตอย่างต่อเนื่อง

ตรี อัครเดชา

นายตรี อัครเดชา ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต  กล่าวถึงภาพรวมการท่องเที่ยวของภูเก็ตว่า ยังคงมีการเติบโตอย่างต่อเนื่องเช่นเดียวกับการลงทุน ซึ่งในปี 2555 ได้มีการวางแผนพัฒนาท่องเที่ยวในลักษณะของกลุ่มจังหวัด ประกอบด้วย ภูเก็ต พังงา กระบี่ ตรังและระนอง เพื่อให้มีการกระจายนักท่องเที่ยวไปยังแหล่งท่องเที่ยวอื่นๆ โดยเฉพาะระนองกับตรัง เพราะที่ผ่านมาจะกระจุกตัวอยู่เฉพาะภูเก็ต พังงาและกระบี่ ด้วยการทำแผนการตลาดร่วมกันภายใต้งบประมาณกลุ่มจังหวัด เช่น การนำผู้ประกอบการหรือผู้ซื้อมาพบกับผู้ขายโดยตรง การจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายทั้งในประเทศและต่างประเทศ เป็นต้น รวมถึงการสร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัดอันดามัน ด้วยการจัดทำโครงการศูนย์ข้อมูลภัยพิบัติที่เชื่อมโยงกันทั้ง 5 จังหวัด

อย่างไรก็ตามนายตรี กล่าวด้วยว่า ในส่วนของรัฐบาลเองก็ได้ให้ความสำคัญกับจังหวัดภูเก็ตค่อนข้างมาก โยได้มีการส่งทีมที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจลงมาในพื้นที่เพื่อรวบรวมข้อมูลเกี่ยวความต้องการและปัญหาที่เกิดขึ้น โดยเฉพาะโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการท่องเที่ยว เพื่อจัดสรรงบประมาณในการดำเนินการ เช่น โครงการรถไฟฟ้ารางเบารอบเกาะ โครงการก่อสร้างศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติภูเก็ต โครงการอุโมงค์ป่าตอง เป็นต้น

Related Post

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.