ภูเก็ตปล่อยขบวนรถรณรงค์ป้องกันอุบัติเหตุช่วงปีใหม่ 2555

 

ภูเก็ต ปล่อยขบวนรถรณรงค์ป้องกันอุบัติเหตุในช่วงปีใหม่ 2555เมื่อเวลา 09.30 น. วันที่ 27 ธันวาคม 2554 ที่ลานจอดรถตรงข้ามยิมเนเซียม (สะพานหิน) นายสันต์ จันทรวงษ์ หัวหน้าสำนักงาน ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานการปล่อยขบวนรถรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2555 โดยมี นักเรียนและ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม

นายสันต์ กล่าวว่า ด้วยมติคณะรัฐมนตรี ได้กำหนดให้มีการดำเนินงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนทั้งช่วงปกติ ช่วงเทศกาลสำคัญอย่างต่อเนื่องทุกปี เนื่องจากในช่วงเทศกาลปีใหม่นี้มีวันหยุดติดต่อกันหลายวัน รวมทั้งจังหวัดภูเก็ตเป็นจังหวัดหนึ่งที่มีนักท่องเที่ยวเดินทางมาท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลจำนวนมาก ส่งผลให้มีปริมาณการใช้รถใช้ถนนบนทางหลวงสายต่างๆเพิ่มขึ้น และเป็นช่วงที่เกิดอุบัติเหตุทางถนนสูงกว่าช่วงปกติถึง 3 เท่า ทำให้ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนได้กำหนดเวลาดำเนินการช่วงรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2555 ในระหว่างวันที่ 29 ธ.ค. 54 ถึง 4 ม.ค. 55 โดยมีเป้าหมายในการดำเนินการให้สามารถลดจำนวนครั้งของการเกิดอุบัติเหตุ จำนวนผู้เสียชีวิต จำนวนผู้บาดเจ็บลดลงจากช่วงเทศกาลปีใหม่ 2555 ร้อยละ 5 โดยเน้นหนักมาตรการการดำเนินการ 8 มาตรการ และมาตรการหนึ่งที่สำคัญ คือ มาตรการด้านการรณรงค์ประชาสัมพันธ์สร้างความตระหนัก

ทั้งนี้โครงการปล่อยขบวนรถรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2555 ได้รับการสนับสนุนจาก สถานีตำรวจภูธรเมืองภูเก็ต วิทยาลัยอาชีวศึกษาจังหวัดภูเก็ต วิทยาลัยสารพัดช่างจังหวัดภูเก็ต สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดภูเก็ต ศูนย์ อปพร.เทศบาลนครภูเก็ต และภาคเอกชนเป็นอย่างดี โดยมีผู้เข้าร่วมรณรงค์ทั้งสิ้น 200 คน เพื่อเป็นแนวทางในการลดอุบัติเหตุของผู้ใช้รถใช้ถนนให้ลดลงจากปีที่ผ่านมา

Related Post

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.