สสจ.ภูเก็ต ตรวจกระเช้ารับปีใหม่ เพื่ออนามัยผู้บริโภค

สสจ.ภูเก็ต ตรวจกระเช้ารับปีใหม่ เพื่ออนามัยผู้บริโภค

เมื่อเวลา 13.00 น. วันที่ 21 ธันวาคม 2554 ที่ซุปเปอร์มาร์เก็ต เซ็นทรัลเฟสติวัล ภูเก็ต นายศักดิ์ แท่นชัยกุล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต พร้อมเจ้าหน้าที่ได้ตรวจกระเช้าสินค้าของขวัญวันปีใหม่ โดยมีส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง และสื่อมวลชน เข้าร่วม

นายศักดิ์ กล่าวว่า วันนี้ได้มาตรวจกระเช้าสินค้าของขวัญวันปีใหม่ที่เซ็นทรัลฯ พบว่าสินค้าไม่มีสิ่งผิดปกติ ฉลากแจ้งวันหมดอายุมีความถูกต้องและชัดเจน ซึ่งทางด้านสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ตได้ทำหน้าที่เลขานุการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จังหวัด โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเป็นประธาน จึงได้มอบหมายให้มาตรวจเยี่ยมซุปเปอร์มาร์เก็ตและห้างสรรพสินค้า ว่าไม่ควรมีสิ่งเสพติดปะปนอยู่ เช่น เหล้า และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิด เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่ม พ.ศ.2550 ทั้งนี้ได้ส่งเจ้าหน้าที่มาตรวจดูสินค้าทุกห้างสรรพสินค้าแล้ว และได้ทำการตรวจไปแล้ว จำนวน 2,869 ชิ้น ซึ่งพบสิ่งที่ผิดปกติ จำนวน 401 ชิ้น เช่น ฉลากวันหมดอายุ เนื่องจากสินค้าบางชนิดหมดอายุเร็วเกินไปและสินค้าบางชนิดไม่ติดประกาศวันหมดอายุ จึงทำให้เป็นอันตรายต่อผู้บริโภค คิดเป็นประมาณ 10-14% รวมถึงลักษณะสินค้าที่ผิดปกติ เช่น กระป๋องบวมปูด ซึ่งต้องขอความร่วมมือจากผู้ประกอบการ ให้ดำเนินการตามพระราชบัญญัติ เพื่อสุขภาพอนามัยของผู้บริโภคให้ได้รับความปลอดภัยและให้ได้สินค้าที่มีคุณภาพ

ทั้งนี้สินค้า จำนวน 401 ชิ้น ที่มีสิ่งผิดปกติก็จะมีการตักเตือนและปรับปรุงสินค้าให้มีคุณภาพมากขึ้น แต่ต่อไปเมื่อเกิดสิ่งผิดปกติดังกล่าวอีก ก็จะดำเนินตามกฎหมาย และอาจจะมีการปรับด้วย และเมื่อปีที่แล้วได้มีการปรับโฆษณาสินค้าในจังหวัดภูเก็ตที่ผิดกฎหมาย 1 แห่ง จำนวน 50,000 บาท ซึ่งปรับได้ไม่เกิน 200,000 บาท นอกจากนี้การตรวจสินค้าครั้งต่อไปก็จะต้องไม่ให้พบความผิดปกติดังกล่าวอีก

Related Post

โรงแรมสลีพวิธมี ดีไซน์โฮเทล แอท ป่าตองจัดกิจกรรมบริจาคอาหารหมาแมวบ้านพักพิงสุนัขจรจัด

โรงแรมสลีพวิธมี ดีไซน์โฮเทล แอท ป่าตองจัดกิจกรรมบริจาคอาหารหมาแมวบ้านพักพิงสุนัขจรจัด

เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2561 ที่ผ่านมาถือเป็นวันครบรอบ 5 ปี ของโรงแรมสลีพวิธมี ดีไซน์โฮเทล แอท ป่าตอง

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.