จิตอาสาภูเก็ต ร่วมสร้างประวัติศาสตร์ทำอาหาร 20,000 กล่อง

จิตอาสาภูเก็ต

ที่ห้องประชุมวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต ซึ่งเปิดเป็นครัวรัฐบาล (ชาวภูเก็ต) นายไพบูลย์ อุปัติศฤงค์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วย นายมานพ ลีลาสุธานนท์ ปลัด อบจ.ภูเก็ต สมาชิกสภา อบจ.ภูเก็ต ข้าราชการและเจ้าหน้าที่จาก อบจ.ภูเก็ต คณาอาจารย์จากวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต ตลอดจนหัวหน้าส่วนราชการจากหลายหน่วยงาน รวมถึงนักเรียน นักศึกษา และประชาชนผู้มีจิตอาสาทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติจำนวนมาก มาร่วมกันตักอาหารเพื่อบรรจุถุงนำไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่เขตคลองสามวา และซอยวัชรพล กรุงเทพมหานคร

สำหรับโรงครัวชาวภูเก็ต เปิดมาตั้งแต่คืนวันที่ 4 พฤศจิกายน 2554 โดยจังหวัดภูเก็ต ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ตลอดจนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่างๆ องค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน มูลนิธิต่างๆ และประชาชนชาวภูเก็ต ได้ประสานกับวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต และมูลนิธิศาลเจ้าจุ้ยตุ่ย (เต้าโบ้เก้ง) ในการจัดทำอาหาร เพื่อช่วยเหลือพี่น้องผู้ประสบภัยน้ำท่วม ในเขตพื้นที่คลองสามวา และซอยวัชรพล กทม. โดยจัดส่งอาหารไปทางเครื่องบินของบริษัทการบินไทย ทั้งนี้ จากการร่วมแรงร่วมใจกันซึ่งเป็นพลังของจิตอาสา ทำให้ในขณะนี้ครัวชาวภูเก็ตสามารถสร้างประวัติศาสตร์ผลิตอาหารได้คืนละจำนวน 20,000 กล่อง ซึ่งถือเป็นความสำเร็จของจังหวัดภูเก็ตอย่างยิ่ง

อย่างไรก็ตาม สำหรับการเปิดโรงครัวผลิตอาหารส่งช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมนั้น ในเบื้องต้นจะดำเนินการเป็นระยะเวลา 1 เดือน หรือขึ้นอยู่กับสถานการณ์ โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต จำนวน 5 ล้านบาท

Related Post

One Comment

  • · Edit

    มีบางคนบอกว่าอยากให้ใช้ชื่อว่า “ครัวภูเก็ต” มากกว่า “ครัวรัฐบาล(ชาวภูเก็ต) แต่ส่วนตัวก็ไม่คิดไรมากทำไปก็ได้ช่วยคนเหมือนกัน แต่บางคนก็คิดมากถ้าเปลี่ยนได้ก็คงดี  

    Reply

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.