เทศบาลนครภูเก็ตจัดงานลอยกระทง ประจำปี 2552 สืบสานประเพณี

นางสาวสมใจ  สุวรรณศุภพนา นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต กล่าวว่าเทศบาลกำหนดจัดงานประเพณีลอยกระทงประจำปี 2552 ขึ้นที่บริเวณเวทีกลางศูนย์กีฬาสะพานหิน และลานดินปลายแหลมสะพานหินอ่าวภูเก็ต และกิจกรรมในปีนี้ ประกอบไปด้วยการแข่งขันวาดภาพเกี่ยวกับการส่งเสริมอนุรักษ์ประเพณีวันลอยกระทง การแข่งขันเย็บกระทงใบตองสด, การประกวดหนูน้อยนพมาศ และขบวนแห่กระทงตลอดจนการร่วมออกร้านจำหน่ายสินค้าอุปโภคและบริโภคของภาคเอกชน

สำหรับกิจกรรมแต่ละประเภทที่จัดต่อเนื่องจนถึงวันที่ 2 พฤศจิกายนเวลา 16.00-24.00 น.คือการแสดง และออกร้านจำหน่ายสินค้า ส่วนวันที่ 1 พฤศจิกายน เวลา 18.30 น. การประกวดหนูน้อยนพมาศ โดยรับสมัครผู้เข้าประกวดที่มีอายุ 4-6 ปี หรือเกิดตั้งแต่ พ.ศ.2547-2549 ผู้ชนะเลิศจะได้รับเงินรางวัล 4,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัลและสายสะพาย รองชนะเลิศอันดับ 1ได้รับเงินรางวัล 3,000 บาทพร้อมถ้วยรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้รับเงินรางวัล 2,000 บาทพร้อมถ้วยรางวัลและผู้เข้ารอบ 7 คนได้รับเงินรางวัล 1,000 บาท

วันที่ 2 พฤศจิกายน เวลา 09.00-12.00 น.จะมีการแข่งขันวาดภาพ โดยแบ่งการแข่งขันออกเป็น4 ช่วงชั้น โดยผู้ชนะเลิศทุกช่วงชั้นจะได้รับเงินรางวัล 2,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ รองชนะเลิศอันดับที่ 1,2 และรางวัลชมเชยจะได้รับเงินรางวัล 1,500 บาท, และ1,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ และ 500 บาท ตามลำดับ นอกจากนี้มีการแข่งขันเย็บกระทงใบตองสด โดยแบ่งการแข่งขันออกเป็น 4 ช่วงชั้นผู้ชนะเลิศทุกช่วงชั้นจะได้รับเงินรางวัล 4,000บาท พร้อมโล่เกียรติยศ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1,2 และรางวัลชมเชยจะได้รับเงินรางวัล 3,000, 2,000 และ1,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ ตามลำดับ

นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต กล่าวด้วยว่าเวลาประมาณ 18.00 น.วันเดียวกันนี้ขบวนแห่กระทง ออกจากบริเวณด้านหน้าสำนักงานเทศบาลนครภูเก็ตถนนนริศรไปยังถนนสายต่างๆ และมุ่งหน้าสู่เวทีปลายแหลมสะพานหิน ในโอกาสนี้ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชน เข้าร่วมกิจกรรมงานประเพณีลอยกระทงประจำปี 2552 เพื่อร่วมรักษาขนบธรรมเนียมและเพณีอันดีงามที่บรรพบุรุษได้ปฏิบัติสืบต่อกันมายาวนาน และถ่ายทอดต่อยังอนุชนคนรุ่นหลังสืบไปทั้งนี้ผู้ที่สนใจจะสมัครเข้าประกวด หรือแข่งขันสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ฝ่ายส่งเสริมศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม สำนักการศึกษา เทศบาลนครภูเก็ตหมายเลขโทรศัพท์ 0-7621-2725 ต่อ 515, 0-7622-0706,0-7621-2895

ทางด้านเทศบาลตำบลวิชิต   ขอเชิญร่วมงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2552 ในวันที่ 2 พฤศจิกายน ตั้งแต่เวลา 17.00 น เป็นต้นไป  ที่บริเวณท่าน้ำคลองมุดง  หมู่ที่ 6 ตำบลวิชิต  ชมการประกวดหนูน้อยนพมาศ  ขบวนแห่กระทง  และการแสดงบนเวที

ส่วนเทศบาลตำบลราไวย์  จัดงานส่งเสริมประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2552 วันที่ 1-2 พฤศจิกายนตั้งแต่เวลา 18.00 น เป็นต้นไป ที่สวนสาธารณะหนองน้ำในหาน  หมู่ที่ 1 ตำบลราไวย์  ชมการประกวดนางนพมาศ  การประกวดหนูน้อยนพมาศ  การประกวดกระทง  การแสดงของนักเรียน กลุ่มชมรมต่างๆ ฯลฯ

Related Post

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.