กระทรวงพาณิชย์ระดมความเห็น พรบ.ค้าปลีกหวังพัฒนาธุรกิจค้าปลีกภูเก็ต

เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 30 ต.ค. 52 ที่โรงแรมรอยัลภูเก็ตซิตี้ จังหวัดภูเก็ต นายวีระศักดิ์  จินารัตน์  ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนา พ.ร.บ.ค้าปลีก กติกาการอยู่ร่วมกันในยุคทุนไร้พรมแดน โดยมีนายตรี  อัครเดชา รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต นายชวนะ เกียรติชวนะเสวี รองประธานหอการค้าจังหวัดภูเก็ต นายสมพงษ์  อ่อนประเสริฐ  พาณิชย์จังหวัดภูเก็ต เข้าร่วม

นายตรี กล่าวว่า นโยบายทางด้านการค้าจังหวัดภูเก็ต เน้นการสร้างความเป็นธรรมทางการค้าและการรักษาสิทธิประโยชน์ผู้บริโภค ซึ่งสอดรับกับนโยบายของรัฐบาล โดยเฉพาะกระทรวงพาณิชย์ที่มุ่งดำเนินการ เพื่อต้องการให้ภาคธุรกิจมีการแข่งขันอย่างเป็นธรรม ตลอดจนการคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของผู้บริโภค ทั้งนี้จังหวัดภูเก็ตได้ดำเนินการจัดระเบียบระบบธุรกิจค้าปลีกส่งให้มีความสมดุล และเป็นระบบเพื่อให้ผู้ประกอบธุรกิจค้าปลีกค้าส่งรายใหญ่  รายกลาง และรายเล็ก สามารถอยู่ร่วมกันได้ โดยได้ประกาศใช้ผังเมืองรวมในการควบคุมการอนุมัติเปิดสาขา ของห้างค้าปลีกสมัยใหม่ขนาดใหญ่ที่เร่งขยายสาขา ด้วยเกรงว่าจะส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบการค้าปลีกขนาดเล็กในท้องถิ่น ซึ่งในบางครั้งก็เกิดปัญหาความไม่เข้าใจกันระหว่างผู้ประกอบการค้าปลีก และหน่วยงานที่รับผิดชอบดูแลในเรื่องการขยายสาขาของห้างค้าปลีกสมัยใหม่ขนาดใหญ่ในจังหวัดภูเก็ต

กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ จึงได้จัดให้มีการสัมมนา พ.ร.บ.ค้าปลีก กติกาการอยู่ร่วมกันในยุคทุนไร้พรมแดนขึ้นเพื่อรับฟังความคิดเห็นร่างกฎหมาย ค้าปลีกค้าส่ง ที่จะนำมาใช้แก้ไขปัญหาโครงสร้างและจัดระเบียบระบบธุรกิจค้าปลีกค้าส่ง ให้มีความสมดุลโดยจะมีการระดมรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ในพื้นที่ภาคใต้โดยจะนำไปจัดทำเป็นร่างกฎหมายค้าปลีกค้าส่ง ที่สามารถแก้ไขปัญหาและพัฒนาระบบค้าปลีกค้าส่งได้อย่างแท้จริง

ทั้งนี้กระทรวงพาณิชย์มีนโยบายที่จะเปิดรับฟังความคิดเห็นจากผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายรอบด้านในทุกภูมิภาคทั่วประเทศ จำนวน 9 ครั้ง ซึ่งได้จัดไปแล้วรวม 6 ครั้ง ณ กรุงเทพมหานคร อุบลราชธานี  ชลบุรี  พิษณุโลก  ชัยนาท และอุดรธานี โดยที่จังหวัดภูเก็ตจัดเป็นครั้งที่ 7

Related Post

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.