ผู้ว่าฯ ภูเก็ต สั่งเข้มมาตรการแก้ไขปัญหาผู้หลบหนีเข้าเมือง

เมื่อเวลา 14.00 น.วันที่ 27 ตุลาคม 2552 ที่ห้องประชุมชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต นายวิชัย ไพรสงบ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการแก้ไขปัญหาผู้หลบหนีเข้าเมืองโดยมิชอบด้วยกฎหมายจังหวัดภูเก็ต มีนายสมิทธิ์ ปาลวัฒน์วิไชย รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต พลเรือโท อมรโชติ สุจิรัตน์ รอง ผอ.กอ.รมน.จว.ภูเก็ต นายปิยะ ภะรตะศิลปิน ปลัดจังหวัดภูเก็ต พล.ต.ต.โกมล วัตรากรณ์ รอง ผบก.ภ.จว.ภูเก็ต ฝ่ายป้องกันและปราบปราม พร้อมด้วยนายชัยอนันท์ สุทธิกุล นายกเทศมนตรีเมืองกะทู้ จัดหางานจังหวัดภูเก็ต แรงงานจังหวัดภูเก็ต เจ้าหน้าที่ตำรวจตรวจคนเข้าเมือง และคณะกรรมการจากอีกหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม

นายวิชัย กล่าวว่า จังหวัดภูเก็ต เป็นจังหวัดที่มีเป้าหมายค่อนข้างโดดเด่นเรื่องผู้หลบหนีเข้าเมืองมาทำงาน จำนวนมาก ซึ่งภูเก็ตมีทางเข้าออกเพียงทางเดียวคือทางด่านตรวจท่าฉัตรไชย แต่ก็ยังมีการลักลอบเข้าเมืองมาได้ ดังนั้นเพื่อแก้ปัญหาดังกล่าว จังหวัดได้ตั้งชุดเฉพาะกิจ ซึ่งประกอบด้วยหัวหน้าส่วนราชการต่างๆ และกองกำลังในพื้นที่ ของศูนย์แก้ไขปัญหาผู้หลบหนีเข้าเมืองโดยมิชอบด้วยกฎหมาย จ.ภูเก็ต ขึ้น โดยจะออกปฏิบัติงานตั้งแต่ต้นเดือนพฤศจิกายนนี้ เป็นต้นไป ทั้งการสกัดกั้น การป้องกัน ปราบปราม การควบคุมและการจัดระเบียบแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมือง โดยให้มีการทำงานในลักษณะบูรณาการร่วมกัน

โดยทางผู้ว่าฯ ได้มอบหมายให้ฝ่ายปกครองไปทำแผนตรวจสอบหมดทั้งในส่วนที่ลงทะเบียนไว้กับจัดหางาน และที่ต่อใบอนุญาตไว้แล้ว จำนวน 63,041 คน โดยแยกเป็นแรงงานต่างด้าวที่ขอต่ออายุใบอนุญาต 24,331 คน และที่ขอจดทะเบียนการทำงานประจำปี 2552  จำนวน 38,710 คน

ทั้งนี้นอกจากกวดขันจับกุมตามสถานประกอบการต่างๆ แล้ว ยังให้มีความเข้มงวดด่านตรวจท่าฉัตรไชย เพราะว่าเป็นทางเดียวที่มีการลักลอบนำแรงงานต่างด้าวเข้ามา พร้อมกันนี้ในส่วนที่อาจจะมีการลักลอบเข้ามาทางเรือ บริเวณท่าเทียบเรือท่านุ่น จ.พังงา เพื่อจะให้มาส่งในเขตเมือง แทนที่จะมาทางด่านตรวจท่าฉัตรไชย ได้ให้เคร่งครัดด้วย

นายปิยะ กล่าวรายงานต่อที่ประชุมถึงสถานการณ์แรงงานต่างด้าวที่ทำงานอยู่ในจังหวัดภูเก็ตว่า จนถึงขณะนี้มีแรงงานต่างด้าวที่มาขอออกใบอนุญาตทำงานแล้ว 63,000 คน

Share:

Related Post

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.