ภูเก็ตเร่งออกโฉนด “ชุมชนคลองเกาะผี-บ้านท่าสัก”

ชุมชนคลองเกาะผี
ชุมชนคลองเกาะผี

วันนี้ (7 มี.ค.54)  นายวีระวัฒน์ จันทร์เพ็ญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานการประชุมติดตามการดำเนินงานโฉนดชุมชนในพื้นที่ชุมชนคลองเกาะผีและชุมชนบ้านท่าสัก โดยมีนายศักดิ์สิน ปัจจักขะภัติ ที่ปรึกษาด้านแผนงานและโครงการของ นายสาทิตย์ วงศ์หนองเตย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี นายอธิพงค์ คงนาม นายกอบต.ป่าคลอก หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องทั้งเทศบาลนครภูเก็ต สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หน่วยงานป่าชายเลน และผู้นำชุมชนคลองเกาะผีและบ้านท่าสัก เข้าร่วม ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดภูเก็ต

การประชุมดังกล่าวสืบเนื่องจากคณะกรรมการประสานงานเพื่อการจัดให้มีโฉนดชุมชน ได้เห็นชอบดำเนินงานโฉนดชุมชนในพื้นที่ชุมชนคลองเกาะผีและชุมชนบ้านท่าสัก จังหวัดภูเก็ต ในการประชุมครั้งที่ 3/2553 และสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีกำหนดติดตามการดำเนินงานในการอนุญาตให้ใช้พื้นที่ดำเนินงานโฉนดชุมชนในพื้นที่ดังกล่าว

โดยพื้นที่ชุมชนคลองเกาะผี ตั้งอยู่ในพื้นที่ป่าชายเลน หมู่ที่ 1 ต.วิชิต อ.เมืองภูเก็ต พื้นที่ทั้งหมด 14 ไร่ 2 งาน 78 ตารางวา มีบ้านเรือน 158 ครัวเรือน ขณะนี้พื้นที่ดังกล่าวทางเทศบาลนครภูเก็ตขอใช้พื้นที่เพื่อก่อสร้างเตาโรงงานเตาเผาขยะ ซึ่งที่ประชุมได้หารือถึงแนวทางในการขอใช้พื้นที่เพื่อออกโฉนดชุมชน โดยจะต้องให้ทางเทศบาลนครภูเก็ตอนุญาตให้ใช้พื้นที่ได้ หลังจากนั้นทางสำนักงานโฉนดชุมชนก็จะทำเรื่องขอใช้พื้นที่ไปยังกรมป่าไม้อีกรอบหนึ่ง เพื่อดำเนินการออกโฉนดชุมชนคลองเกาะผี ซึ่งประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ชุมชนคลองเกาะผีประมาณ 85%

ส่วนชุมชนบ้านท่าสัก หมู่ที่ 2 ต.ป่าคลอก อ.ถลาง จ.ภูเก็ต อยู่ในพื้นที่ป่าชายเลนพื้นที่ 42 ไร่ มีทั้งหมด 108 ครัวเรือน แบ่งเป็นพื้นที่สำหรับอยู่อาศัย 30 ไร่ ที่เหลือเป็นพื้นที่สำหรับปลูกป่าชายเลน โดยที่ดินดังกล่าวยังไม่มีหน่วยงานใดขอใช้พื้นที่จากกรมป่าไม้ ซึ่งในการดำเนินการออกโฉนดชุมชนบ้านท่าสักนี้ ทางจังหวัดภูเก็ตและสำนักงานโฉนดชุมชนจะดำเนินการขอใช้พื้นที่จากกรมป่าไม้มาดำเนินการในเร็วๆนี้

Share:

Related Post

ผ่อนคลายในวันหยุด ณ รีสอร์ทสุดหรู “อันดารา” พร้อมราคาพิเศษสำหรับคนไทยเท่านั้น

ผ่อนคลายในวันหยุด ณ รีสอร์ทสุดหรู “อันดารา” พร้อมราคาพิเศษสำหรับคนไทยเท่านั้น

Great Pool Villa Escape ราคาเริ่มต้นที่ 2 Bedroom Pool Villa เพียง 25,000 บาทต่อคืนพร้อมสิทธิประโยชน์มากมายดังนี้ – บริการอาหารเช้าที่วิลล่า –…

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.