จังหวัดภูเก็ตหารือหวังแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างยั่งยืน

วันนี้ 26 ตุลาคม 2552 ที่ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดภูเก็ต นายสมิทธิ์  ปาลวัฒน์วิไชย รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติด (ศตส.) จังหวัดภูเก็ต ทั้งนี้เพื่อกำหนดยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดโดยใช้ ยุทธศาสตร์ 5 รั้วป้องกัน ในระยะที่ 2 ต่อเนื่องจากปีงบประมาณ 2552 เพื่อลดปัญหายาเสพติดในจังหวัดให้ได้อย่างยั่งยืน เน้นกระบวนการชุมชน ประชาสังคมและระบบสมัครใจในการลดระดับปัญหาในพื้นที่

สำหรับสถานการณ์ยาเสพติดปีงบประมาณ 2552 ที่ผ่านมา มีสถิติการจับกุมได้ 2,094 ราย ผู้ต้องหา 2,365 คน ของกลางเป็นยาบ้า 82,261 เม็ด และยาเสพติดชนิดอื่น ๆ และผลการจับกุมเป้าหมายนักค้ารายสำคัญ 14 ราย จับกุมได้ 30 ราย เป้าหมายนักค้ารายย่อย 422 ราย  จับกุมได้ 486 ราย เป็นต้น ซึ่งนับว่าแนวโน้มการแพร่ระบาดของยาเสพติดในจังหวัดภูเก็ต ยังมีเพิ่มสูงขึ้นเรื่อย ๆ

รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า จังหวัดภูเก็ตกำหนดจัดพิธีมอบกองทุนแม่ของแผ่นดินประจำปี 2552 ในวันประชุมกรมการจังหวัด เดือนตุลาคม 2552 ที่ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดให้แก่หมู่บ้าน ชุมชนกองทุนแม่ของแผ่นดิน จำนวน 6 หมู่บ้าน  ชุมชน ละ 8,000 บาท ให้แก่อำเภอเมือง 3 หมู่บ้าน อำเภอถลาง 2 หมู่บ้าน และอำเภอกะทู้ 1 หมู่บ้าน ในการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

Share:

Related Post

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.