พอช. “อนุมัติงบ 80 ล้านบาท” สนับสนุนสาธารณูปโภคให้กับชุมชนในภูเก็ต

ภูเก็ตเมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 20 มกราคม 2554 ที่ห้องประชุม ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต นายตรี อัครเดชา ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในการประชุม แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของชุมชนต่างๆ ในจังหวัดภูเก็ต และคณะทำงานเร่งรัดแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของชุมชน โดยมี นายวีระวัฒน์ จันทร์เพ็ญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต พล.อ.สุรินทร์ พิกุลทอง ประธานคณะกรรมการสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (พอช.) นางปรีดา  คงแป้น อนุกรรมการปฏิรูปสังคมและการเมือง (ตัวแทนจากมูลนิธิชุมชนไท) นางสาวฒุฒิพร ทิพย์วงศ์ ผู้ประสานงานเครือข่าย สิทธิคนจนพัฒนาภูเก็ต ตัวแทนจากชุมชนต่างๆ ในภูเก็ต และหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม

สำหรับการประชุมในครั้งนี้มีกรณีความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาที่ดินและที่อยู่อาศัยปัจจุบันชุมชนในเครือข่ายที่เข้าโครงการบ้านมั่นคงแล้ว 13 พื้นที่รวมงบประมาณที่ได้รับการสนับสนุนจาก พอช.กว่า 80 ล้านบาท มีข้อเสนอให้ชุมชนกิ่งแก้ว ซ.1 ได้งบ 13,420,000 บาท และชุมชนประชาอุดมได้งบ 9,600,000 บาท ที่ได้รับอนุมัติโครงการเมื่อเดือนธันวาคมที่ผ่านมา รวมถึงพื้นที่ขยายปี 54 ประกอบด้วยชุมชนโหนทรายขาว ชุมชนอ่าวยนต์ และชุมชนซอยธนิตธุรกิจรวมศิลป์ ในส่วนของเครือข่ายได้มีการนำเสนอพื้นที่ชุมชนเพื่อออกโฉนดชุมชน 15 พื้นที่ ที่ผ่านมาได้รับการพิจารณาในเบื้องต้นแล้ว 7 พื้นที่ เครือข่ายได้มีการปรับปรุงข้อมูลเพิ่มเติมตามมติกรรมการที่มาตรวจสอบพื้นที่ที่เหลือ 8 พื้นที่ และได้จัดส่งข้อมูลต่อสำนักโฉนดชุมชนแล้วมีข้อเสนอพื้นที่ที่จะเสนอเพิ่มเติม ได้แก่ชุมชนซอยธนิตธุรกิจรวมศิลป์ ต้องการให้ท้องถิ่นและ สนง.ที่ดินจังหวัดรังวัดแผ่นที่ 1:400 เพิ่มเติมในกรณีชุมชนปลากะตัก เครือข่ายฯขอคำพิพากษาศาลจังหวัดภูเก็ต เพื่อประกอบการนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับการประกาศเป็นที่ดินสาธารณะเพื่อการออก โฉนดที่ดินชุมชน และการพิสูจน์สิทธิที่ดิน พื้นที่หลังชุมชนปลากะตักพัฒนา ชุมชนหลังสวนหลวง ร.9 ชุมชนราไวย์ รัฐบาลได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการพิสูจน์การออกเอกสารสิทธิแล้ว

พล.อ.สุรินทร์ กล่าวภายหลังการประชุมว่า ปัญหาชุมชนในภูเก็ตมีมากมายที่จะต้องได้รับการแก้ไข แต่ปัญหาเร่งด่วนที่จะต้องดำเนินการคือปัญหาที่ พอช.ได้อนุมัติงบประมาณ 80 ล้านบาท ในการสนับสนุนสาธารณูปโภคให้กับชุมชนต่างๆในภูเก็ต เมื่อสองปีที่แล้วแต่บางชุมชนไม่สามารถนำงบดังกล่าวมาดำเนินการได้ เนื่องจากติดปัญหาที่ดินที่เกิดจากความไม่ร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐกับชุมชน ซึ่งไม่แน่ใจเหมือนกันว่าหน่วยงานภาครัฐยึดถือกฎหมายเกินไปหรือไม่ หากจะยึดตามกฎหมายจริงคิดว่าฝ่ายราชการน่าจะติดคุกนานแล้ว เพราะเพิกเฉยการปฏิบัติหน้าที่ปล่อยปละละเลยให้ชาวบ้านเข้าไปบุกรุกพื้นที่ป่าชายเลน โดยปัญหาดังกล่าวจะต้องร่วมมือกันระหว่างรัฐกับชุมชน เพราะเราไม่สามารถที่จะเอาคนออกจากชุมชนนั้นได้แล้วในขณะนี้ สิ่งที่จะต้องดำเนินการคือส่งเสริมให้ชุมชนมีความเข้มแข็ง รักษาสภาพสิ่งแวดล้อม และฟื้นฟูสภาพป่าให้กลับคืนมาโดยให้ชุมชนเข้าไปดูแล

Related Post

อบจ.ภูเก็ต จัดอบรม หลักสูตรกระบวนการจัดเก็บข้อมูลในระบบสารสนเทศ

อบจ.ภูเก็ต จัดอบรม หลักสูตรกระบวนการจัดเก็บข้อมูลในระบบสารสนเทศ

วันที่ 9 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00 นายอานุภาพ เวชวนิชสนอง รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.