“ชาวบ้านป่าคลอก” ร้องศูนย์ดำรงธรรมเดือดร้อนปัญหาสาธารณูปโภคในพื้นที่

ภูเก็ตเมื่อเวลา 14.00 น. วันอังคารที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2554 ที่ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลป่าคลอก นายสมเกียรติ สังข์ขาวสุทธิรักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานประชุมการแก้ไขปัญหาร้องเรียนที่ได้รับความเดือดร้อนในพื้นที่ อบต.ป่าคลอก โดยมี นายประพันธ์ ถิ่นเกาะยาว ผู้ร้องเรียน นายนฤนาท สุภัทรประทีป นายอำเภอถลาง นายประพันธ์ ขันธ์พระแสง หัวหน้าศูนย์ดำรงธรรม สนจ.ภก นายพิศักดิ์ ชลยุทธ์ ผู้จัดการน้ำประปาส่วนภูมิภาคสาขาจังหวัดภูเก็ต และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม

นายประพันธ์ กล่าวว่า การร้องเรียนครั้งนี้มีด้วยกันทั้งหมด 3 เรื่อง ประกอบด้วย ปัญหาเรื่องถนนชำรุด ตรงบริเวณถนนทางหลวงหมายเลข 4027 สี่แยกท่าเรือ-เมืองใหม่ มีงบประมาณในการซ่อมแซมถนนที่ชำรุดในพื้นที่ดังกล่าวนั้นอยู่ที่ 80 ล้านบาท และมีเงินประกันในการซ่อมแซมถนนที่ชำรุด จำนวน 8 ล้าน บาท ปัญหาเรื่องที่สอง คือปัญหาน้ำประปาใช้ไม่เพียงพอ และปัญหาสุดท้ายคือปัญหาเรื่องไฟฟ้าที่ไม่ครอบคลุมทุกพื้นที่ จึงร้องเรียนมายังทางจังหวัดช่วยตรวจตราและหาทางแก้ไขต่อไป

อย่างไรก็ตามการแก้ไขปัญหาถนนชำรุดได้มอบให้ทางหลวงชนบทรับเรื่องไปดำเนินการแก้ไข ส่วนเรื่องปัญหาน้ำประปา ทางผู้จัดการน้ำประปาส่วนภูมิภาคสาขาจังหวัดภูเก็ตรับปากว่าประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน จะได้ใช้น้ำประปาไม่เกินสิ้นเดือนมกราคมนี้อย่างแน่นอน และเรื่องปัญหาไฟฟ้านั้นได้มีมติว่าทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะดำเนินการแก้ไขปัญหา โดยรองบประมาณในปีถัดไป โดยจะติดตั้งไฟฟ้าตามความเหมาะสมในแต่ละจุด

ด้าน นายสมเกียรติ กล่าวว่า ปัญหา ที่เกิดขึ้นดังกล่าวฝากให้ผู้นำท้องถิ่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยกันแก้ไขปัญหาให้ตรงจุด และมีการวางแผนในการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ โดยมีการสำรวจพื้นที่ ที่ได้รับความเดือดร้อนตรงจุดไหน ส่วนปัญหาต่างๆ ถ้าทำอย่างเป็นระบบคงไม่เกิน 6 เดือน ประชาชนจะได้รับการแก้ไขปัญหาดังกล่าว

Related Post

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.