ชมรมชาวเหนือภูเก็ต-อันดามัน ร่วมกับ อบต.เกาะแก้วจัดงาน “วันเด็กแห่งชาติ 2554”

วันเด็กแห่งชาติ 2554เมื่อเช้าวันที่ 6 มกราคมนี้ ที่โรงเรียนเกาะมะพร้าว หมู่ที่ 6 ตำบลเกาะแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต ทางกรรมการและสมาชิกชมรมชาวเหนือภูเก็ต-อันดามันร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะแก้ว, คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนเกาะมะพร้าวและ กศน.เมืองภูเก็ต จัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2554 โรงเรียนเกาะมะพร้าว โดยมี นายเกื้อเกียรติ จิตต์เกื้อ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะแก้ว เป็นประธานเปิดงาน และมีเด็กก่อนวัยเรียนรวมทั้งนักเรียนมาร่วมงานพร้อมพ่อแม่ ผู้ปกครอง ประมาณ 200 คน

นายยูโหนบ เพชรดี ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 6 บ้านเกาะมะพร้าวและประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน กล่าวว่า วันเด็กแห่งชาติเป็นวันที่ทางราชการกำหนดให้เป็นวันสำคัญเป็นอย่างยิ่งวันหนึ่ง เพื่อให้เด็กทุกคน ได้รู้สึกเห็นความสำคัญของตนเอง คณะครู ผู้ปกครองและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ควรร่วมมือกันส่งเสริมสนับสนุนในการจัดงานวันเด็กเพื่อให้เด็กๆ ได้มีส่วนร่วมแสดงความสามารถ ความคิดสร้างสรรค์ให้เด็กๆ มีความสุขสนุกสนานและเพื่อสร้างความตระหนัก สร้างจิตสำนึกให้แก่เด็กทุกคนว่า เขาเป็นบุคคลสำคัญที่จะเติบโตขึ้นเป็นอนาคตของชาติ และเด็กควรจะต้องฝึกฝนตนเอง ให้มีความรับผิดชอบในหน้าที่ ทั้งต่อตนเอง ครอบครัว สังคมและประเทศชาติ เพื่ออนาคตที่ดีต่อไป

สำหรับกิจกรรมที่จัดขึ้นในงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2554 โรงเรียนเกาะมะพร้าวในครั้งนี้ ประกอบไปด้วยกิจกรรมการแสดงความสามารถของตัวแทนนักเรียนชั้นเรียนต่างๆและเด็กก่อนวัยเรียน ทั้งการแสดงรีวิวประกอบเพลงเพื่อพ่อ, การเต้นประกอบเพลงลูกทุ่งรวมทั้งการขับร้องเพลง นอกจากนี้เปิดโอกาสให้เด็กทุกคน ที่มาร่วมงานมีโอกาสจับฉลากของขวัญ ที่มีรางวัลใหญ่เป็นรถจักรยานที่ได้รับการสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะแก้ว 2 คัน และจากชมรมชาวเหนือภูเก็ต-อันดามันอีก 3 คัน ในขณะเดียวกันยังมีส่วนร่วมสนุกสนานกับการเล่นเกม ตอบคำถามรับของรางวัล นอกจากนี้อดีตครูเกษียณอายุราชการโรงเรียนบ้านสะปำมงคลวิทยามอบทุนการศึกษา สำหรับเด็กดีเด่นทางด้านคุณธรรมและจริยธรรมรวม 10 ทุนด้วย

Related Post

เช็คลิสต์ชิลๆ เข้าภูเก็ต หลังเปิดประเทศ 1 พ.ย. เดินตัวปลิวเที่ยวสบาย

เช็คลิสต์ชิลๆ เข้าภูเก็ต หลังเปิดประเทศ 1 พ.ย. เดินตัวปลิวเที่ยวสบาย

เปิดประเทศตั้งแต่ 1 พ.ย. ที่ผ่านมา เพื่อนทั้งไทยทั้งเทศทั่วโลก ถามกันมาแน่น อยากจะบินลัดฟ้ามาภูเก็ต จัดทริปล่องเรือ ดำน้ำ

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.