ภูเก็ตเปิด “หมู่บ้านเกษตรเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ”

ภูเก็ตณ แปลงนาข้าวบ้านไม้ขาว หมู่ที่ 4 ต.ไม้ขาว อ.ถลาง จ.ภูเก็ต นายตรี อัครเดชา ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเป็นประธานเปิดกิจกรรมงานเปิดหมู่บ้านเกษตรเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ และวันเก็บเกี่ยวข้าวบ้านไม้ขาว พร้อมร่วมชมกิจกรรมเกษตรเศรษฐกิจพอเพียงเกี่ยวข้าว และร่วมชมการแข่งขันกีฬามหาสนุก ซึ่งเป็นการแข่งขันฟุตบอลในนาข้าว

โดย นายสราวุธ สีสาคูคราม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไม้ขาว กล่าวว่า ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการดำเนินการจัดงานเฉลิมพระเกียรติแห่งการบรมราชาภิเษก ปีที่ 60 และเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ได้กำหนดจัดทำโครงการหมู่บ้านเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว อีกโครงการหนึ่ง

โดยได้จัดให้มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์กิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียงด้านการเกษตร ให้ประชาชนในหมู่บ้านต้นแบบและประชาชนทั่วไปได้รับทราบ เพื่อน้อมนำไปปฏิบัติตามเป็นการสนองพระมหากรุณาธิคุณและเผยแพร่พระเกียรติคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป้าหมายที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์กำหนดไว้คือ ให้มีหมู่บ้านต้นแบบจังหวัดละ 1 หมู่บ้าน

จังหวัดภูเก็ตโดยคณะกรรมการดำเนินงานหมู่บ้านเกษตรเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัด ได้คัดเลือกหมู่บ้าน บ้านไม้ขาว หมู่ที่ 4 ต.ไม้ขาว อ.ถลาง เป็นหมู่บ้านต้นแบบในการจัดกิจกรรมด้านการเกษตรตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เนื่องจากเป็นหมู่บ้านเดียวในจังหวัดภูเก็ตที่ยังมีการทำนา และประกอบกับมีเกษตรหลายรายที่จัดทำกิจกรรมด้านการเกษตรตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ใช้หลักความพอประมาณ ความมีเหตุผล และการสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีตลอดจนใช้ความรู้ด้วยความรอบคอบ ไม่ประมาท และคุณธรรม ไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อื่น ประกอบการวางแผนการตัดสินใจและการกระทำ

นายสราวุธ กล่าวอีกว่า การจัดกิจกรรมในครั้งสำนักงานเกษตร และสหกรณ์จังหวัด หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรฯ สำนักงานพลังงานจังหวัด สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ได้นำเสนอกิจกรรมต่างๆ เพื่อเป็นทางเลือกให้แก่ผู้สนใจทั้งภาครัฐและเอกชนให้ได้เห็นวิธีปฏิบัติจริง เพื่อตัดสินใจปฏิบัติตาม

เช่นการปลูกพืชหลังนาเพื่อปรับปรุงบำรุงดิน การเพาะเห็ด การทำและใช้น้ำหมักชีวภาพ การห่มดิน การปลูกผักสวนครัว การเลี้ยงสัตว์ในครัวเรือน การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ การจัดทำบัญชีครัวเรือน การเพาะถั่วงอก การทำน้ำข้าวกล้องงอก เป็นต้น

ที่มา: ผู้จัดการออนไลน์

Share:

Related Post

ผ่อนคลายในวันหยุด ณ รีสอร์ทสุดหรู “อันดารา” พร้อมราคาพิเศษสำหรับคนไทยเท่านั้น

ผ่อนคลายในวันหยุด ณ รีสอร์ทสุดหรู “อันดารา” พร้อมราคาพิเศษสำหรับคนไทยเท่านั้น

Great Pool Villa Escape ราคาเริ่มต้นที่ 2 Bedroom Pool Villa เพียง 25,000 บาทต่อคืนพร้อมสิทธิประโยชน์มากมายดังนี้ – บริการอาหารเช้าที่วิลล่า –…

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.