จ.ภูเก็ต สร้างบ้านพักอาศัยผู้ประสบภัยบ้านหินลูกเดียว 17 หลัง

เมื่อเวลา 13.30 น. วันที่ 21 ต.ค. 52 ที่ห้องทำงานผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต นายวิชัย  ไพรสงบ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการก่อสร้างบ้านพักอาศัย ให้กับผู้ประสบภัยชุมชนบ้านหินลูกเดียว ต. ไม้ขาว อ. ถลาง จ. ภูเก็ต โดยมีนายสรวิชญ์  ไชยสวัสดิ์ ท้องถิ่นจังหวัดภูเก็ต นายมานพ  ลีลาสุธานนท์ ปลัด อบจ. ภูเก็ต พร้อมส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม

สำหรับวาระการประชุมที่สำคัญ มีการรายงานความก้าวหน้าการก่อสร้างบ้านและการพิจารณาการสมทบเงินก่อสร้าง เพิ่มเติมส่วนที่ยังไม่เพียงพอ รวมทั้งการพิจารณาการวางเสาพาดสายไฟฟ้าเข้าชุมชนบริเวณก่อสร้าง และการก่อสร้างสะพานทางเดินในชุมชนบริเวณก่อสร้าง

นายวิชัย กล่าวถึงความคืบหน้าการก่อสร้างบ้านให้กับชุมชนหินลูกเดียวว่า ขณะนี้การก่อสร้างบ้านทั้ง 17 หลัง โครงสร้างบ้านเสร็จ 100% แล้ว เหลือเพียงการเดินสายไฟภายในอาคารและการวางท่อระบบประปาและสะพานเข้าบ้าน ซึ่งคาดว่าประมาณต้นเดือนพฤศจิกายนทุกอย่างเสร็จสมบูรณ์และสามารถส่งมอบบ้าน ให้กับผู้ประสบภัยได้ อย่างไรก็ตามเพื่อเป็นการขอบคุณทุกภาคส่วนที่ได้สนับสนุนช่วยเหลือโดยเฉพาะ นักศึกษาและคณะครูอาจารย์วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทางจังหวัดจะมีพิธีมอบประกาศเกียรติคุณให้ด้วย

สำหรับการก่อสร้างบ้าน 17 หลังดังกล่าว ได้ใช้งบประมาณก่อสร้าง 2,890,000 บาท อบจ. ภูเก็ตและ อบต. ไม้ขาว สนับสนุนงบที่ละ 680,000 บาท ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด 510,000 บาท พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด 510,000 บาท และที่เหลือจังหวัดสนับสนุน 969,000 บาท

Share:

Related Post

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.