จังหวัดภูเก็ตเชิญชวนประชาชนร่วมพิธีวางพวงมาลาในวันปิยมหาราช

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดภูเก็ต แจ้งว่า ด้วยในวันศุกร์ที่ 23  ตุลาคม 2552 เป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว “พระปิยมหาราช” จังหวัดภูเก็ต ได้กำหนดให้มีพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ เพื่อเป็นการสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ที่ได้ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจ เป็นประโยชน์ต่อประเทศเป็นอเนกประการ โดยได้เชิญชวนทุกภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรภาคเอกชนและกลุ่มพลังมวลชนทุกหมู่เหล่า มาประกอบพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ  ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดภูเก็ต

ดังนั้น เพื่อให้การจัดงานพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมพระเกียรติ ขอเชิญชวนส่วนราชการ  นักเรียน  นักศึกษา พ่อค้าและประชาชนทุกหมู่เหล่า ร่วมในพิธีดังกล่าว การแต่งกาย ข้าราชการ แต่งปกติขาวหรือกากีคอพับแขนยาว องค์กรต่าง ๆ  แต่งกายตามสังกัด ตั้งแต่เวลา 08.00 น. โดยพร้อมเพรียงกัน

Share:

Related Post

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.