ภูเก็ตร่วมกับศาลเจ้าต่างๆ ประกอบพิธีซ่งเก้งถวายพระพรในหลวง

เมื่อเวลา 18.30 น.วันที่ 19 ตุลาคม 2552 ที่บริเวณเวทีกลางสะพานหิน อ.เมือง จ.ภูเก็ต นายวิชัย  ไพรสงบ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธาน ในการประกอบพิธีถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เพื่อให้หายจากพระอาการประชวร ในประเพณีถือศีลกินผัก ปี 2552 ซึ่งทางจังหวัดภูเก็ตร่วมกับศาลเจ้าต่างๆ ในจังหวัดภูเก็ตจัดขึ้น โดยมีพิธีซ่งเก้ง (สวดมนต์) โดยมีคณะกรรมการศาลเจ้าต่างๆ ในจังหวัดภูเก็ต พังงา และกระบี่ จำนวนรวม 20 ศาลเจ้า ตลอดจนข้าราชการ ครู นักเรียนนักศึกษา พ่อค้าประชาชนทุกสาขาอาชีพ เข้าร่วมจำนวนนับพันคน

นายธีรวุธ ศรีตุลารักษ์ ประธานจัดงานฯ กล่าวถึงการจัดประกอบพิธีถวายพระพรในครั้งนี้ว่า ประเพณีถือศีลกินผักเกิดขึ้นครั้งแรกในจังหวัดภูเก็ต ประมาณปีพุทธศักราช 2368 และมีการสืบทอดกันมาเป็นระยะเวลายาวนานจนกลายเป็นประเพณีถือศีลกินผักของชาวภูเก็ตจนปัจจุบัน

สำหรับประเพณีถือศิลกินผักของจังหวัดภูเก็ตประจำปี 2552 กำหนดให้มีขึ้น ในระหว่างวันที่ 18 ตุลาคม ถึงวันที่ 26  ตุลาคม 2552 รวมเวลา 9 วัน 9 คืน ซึ่งผู้ร่วมพิธีจะต้องแต่งกายด้วยชุดขาว ถือศีลปฎิบัติธรรม เพื่อชำระจิตใจให้สะอาดบริสุทธิ์ ถือเป็นการสักการะบูชาปวงเทพ และองค์พระผู้ศักดิ์สิทธิ์ เป็นการน้อมรำลึกถึงพระคุณอันยิ่งใหญ่ ความเมตตากรุณาที่ปวงเทพและองค์พระผู้ศักดิ์สิทธิ์ได้ประทานพรและหยิบยื่นให้กับปวงมนุษย์ จึงสมควรอย่างยิ่งที่มนุษย์จะต้องประพฤติปฎิบัติตนให้ตั้งอยู่ในการทำความดี ละเว้นทำชั่ว และทำจิตใจให้สะอาดบริสุทธิ์หมดจด

ในปีนี้เป็นอีกปีหนึ่งที่คณะกรรมการบริหารชมรมอ๊ามจังหวัดภูเก็ตต่างได้สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช ที่มีต่อพสกนิกรทุกหมู่เหล่า และให้ทรงหายจากพระอาการพระประชวร จึงได้ร่วมใจกันประกอบพิธีสวดมนต์ถวายพระพร ตลอดจนเพื่อเปิดโอกาสให้คณะกรรมการ ข้าราชการ ครู นักเรียนนักศึกษา พ่อค้าประชาชาชนทุกสาขาอาชีพได้แสดงออกซึ่งความจงรักภักดีโดยพร้อมเพรียงกัน และเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์อันดีระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนและประชาชนทุกสาขาอาชีพในจังหวัดภูเก็ตด้วย นายธีรวุธกล่าว

Related Post

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.