ผู้ว่าฯภูเก็ต ‘ตรวจตลาดเกษตร’ ก่อนหมดมาตรการตรึงราคาสินค้า

ตลาดเกษตร

วันนี้( 25 ส.ค. 53) นายวิชัย ไพรสงบ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต และนางไทศิกา ไพรสงบ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดภูเก็ต ได้พร้อมด้วยนายไพบูลย์ อุปัติศฤงค์ นายก อบจ.ภูเก็ต นายธวัชชัย ทองมั่ง ปลัดเทศบาลนครภูเก็ต นายสมพงษ์ อ่อนประเสริฐ พาณิชย์จังหวัดภูเก็ต นายประพาส บุญสุข เกษตรจังหวัดภูเก็ต นายไพฑูรย์ เลิศไกร เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดภูเก็ต และส่วนราชการเกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมตลาดเกษตรเทศบาลนครภูเก็ต เพื่อตรวจสอบในเรื่องราคาสินค้า รวมถึงตรวจสอบในเรื่องความสะอาดของตลาด โดยมีพ่อค้า แม่ค้า และประชาชนที่มาจ่ายตลาดร่วมให้การต้อนรับ

โดย นายวิชัย กล่าวว่า จากการตรวจสอบราคาสินค้าในตลาดเกษตร ทั้งราคาผัก ผลไม้ เนื้อหมู เนื้อปลา รวมไปถึงไข่ไก่ อยู่ในราคาเกณฑ์มาตรฐานตามที่กระทรวงพาณิชย์กำหนด ขณะที่การตรวจตราชั่ง โดยเจ้าหน้าที่สำนักงานชั่งตวงวัดได้ตรวจตามแผงของพ่อค้า แม่ค้า ก็ไม่พบการเอารัดเอาเปรียบประชาชนผู้บริโภคแต่อย่างใด

อย่างไรก็ตามตนได้กำชับให้พ่อค้า แม่ค้าในส่วนที่ไม่มีการแสดงราคาสินค้า ให้มีการติดป้ายราคาเพื่อแสดงราคาให้ผู้ซื้อได้ทราบ รวมถึงสินค้าที่นำมาจำหน่ายต้องสด สะอาด ถูกสุขอนามัย นอกจากนี้ยังได้กำชับไปทางเทศบาลนครภูเก็ตดูแลความสะอาดตลาดเกษตรให้สะอาดมากยิ่งขึ้น

Related Post

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.