สภาอุตสาหกรรมภาคใต้ กำหนด 5 ยุทธศาสตร์ยกระดับอาหารฮาลาล

เมื่อเวลา 14.00 น. วันที่ 16 ต.ค. 52 ที่โรงแรมรอยัลภูเก็ตซิตี้ นายพยุงศักดิ์  รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสภาอุตสาหกรรมภาคใต้ โดยมีนายธนารักษ์  พงษ์เภตรา ประธานสภาอุตสาหกรรมภาคใต้ นางอรอนงค์ สุวัณณาคาร ประธานสภาอุตสาหกรรม จ. ภูเก็ต พร้อมสภาอุตสาหกรรมจาก 14 จังหวัดภาคใต้ เข้าร่วม

นายพยุงศักดิ์  กล่าวว่า การทำยุทธศาสตร์ภาคใต้ ได้มีการกำหนดยุทธศาสตร์ 5 ด้าน คือ ยุทธศาสตร์ Southern Seaboard ต้องมีการผลักดันให้เกิดเซาท์เทิร์นซีบอร์ดขึ้นมา โดยยึดหลักให้เกิดการพัฒนาร่วมกัน เพื่อรองรับภาคอุตสาหกรรมท่องเที่ยว บริการสิ่งแวดล้อมทำให้เกิดประโยชน์การพัฒนาประเทศ ซึ่งมีการพัฒนาเรื่องท่าเรือระบบโลจิสติกส์ ขณะนี้ประเทศเพื่อนบ้านมีการรุกเข้ามามากไม่ว่าพม่า เวียดนาม เราจำเป็นต้องเร่งพัฒนาตามยุทธศาสตร์นี้ให้ได้ ส่วนยุทธศาสตร์ที่ 2 เป็น เรื่องของอาหารฮาลาล ซึ่งอยากให้ทางภาคใต้มีความเข้มแข็งเรื่องนี้ โดยจะมีการหารือจะตั้งกรรมการระดับสภาภาคใต้ จะมีกรรมการและทำงานร่วมกัน จะทำให้ประเทศไทยเป็นที่ผลิตอาหารฮาลาลได้ ที่สำคัญได้มีการคุยถึงการใช้พื้นที่ภาคใต้เป็นสถานที่รับรองมาตรฐานอาหารฮาลาลด้วย ส่วนยุทธศาสตร์ที่ 3 เป็นเรื่องไม้ยางพารา ซึ่งเรื่องนี้ มีการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง ทั้งเรื่องยาง ผลิตภัณฑ์ยาง เรื่องของไม้ การทำเฟอร์นิเจอร์ ซึ่งจะมีการเสนอยุทธศาสตร์เข้าที่ประชุม กรอ. ครั้งหน้า

คิดว่าต่อไปจะมีการเชื่อมโยงทางด้านผู้ผลิต ผู้ปลูกยาง และมีการพูดถึงการขยายการผลิตยางไปยังภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เนื่องจากตลาดโลกยังมีความต้องการสูง  ส่วนเรื่องถัดมาเป็น ยุทธศาสตร์ปาล์มน้ำมันจะมีการจัดตั้งกลุ่มน้ำมันปาล์มขึ้น ซึ่งอยู่ในขั้นดำเนินการ หากมีการก่อตั้งเสร็จ อุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จะมีความเข้มแข็งถือเป็นเศรษฐกิจที่สำคัญ  เนื่องจากเป็นทั้งอาหารและพลังงานทดแทน ด้านยุทธศาสตร์สุดท้ายที่มีการกำหนดไว้คือ ยุทธศาสตร์อาหารทะเล ซึ่งภาคใต้เป็นแหล่งอาหารที่อุดมสมบูรณ์ มีการพูดคุยถึงการอนุรักษ์ พัฒนาแหล่งอาหารต่าง ๆ โดยมีการหารือกันอย่างละเอียด และจะมีการนำความคิดเห็นไปช่วยกันทำทั้งระดับพื้นที่ภาคใต้ และระดับของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

Share:

Related Post

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.