เร่งออกแบบถนนสายใหม่ ลดปัญหาจราจรเข้าออกเมืองภูเก็ต

นายวิชัย ไพรสงบ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ได้กล่าวในที่ประชุมคณะอนุกรรมการจัดระเบียบขนส่งทางบก วันนี้ (16 ต.ค. 52)  ถึงความคืบหน้าของโครงการถนนตัดใหม่ใต้แนวสายส่งไฟฟ้าแรงสูง ซึ่งจะใช้เป็นเส้นทางสัญจรระหว่างสนามบิน-เมืองภูเก็ต เพื่อลดปัญหาการจราจรเส้นทางสายหลักเข้า-ออกตัวเมืองบนถนนเทพกระษัตรีว่า ขณะนี้อยู่ระหว่างการออกแบบรายละเอียด และทำประชาพิจารณ์รับฟังความคิดเห็นของหน่วยงานและประชาชน

โดยการเปิดรับฟังความคิดเห็นของประชาชนครั้งที่ 1 ส่วนใหญ่เห็นด้วย แต่ก็มีการตั้งข้อสังเกตุและให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์ ขณะนี้ได้ส่งหนังสือไปยังผู้ถือกรรมสิทธิ์ในที่ดินที่ถนนตัดผ่าน ซึ่งก็ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีเนื่องจากถนนสายใหม่จะช่วยสร้างมูลค่าให้กับเจ้าของที่ดิน

อย่างไรก็ตาม ผู้ว่าราชการจังหวัดได้กำชับให้แขวงการทาง ซึ่งมีหน้าที่ในการออกแบบรายละเอียด หากเป็นไปได้ก็จะเร่งให้เสร็จก่อนกำหนดระยะเวลา 210 วัน อีกทั้งยังเสนอให้มีการออกแบบถนนตัดเชื่อมมายังถนนสายหลักเทพกระษัตรี ที่จะสามารถใช้เป็นทางเบี่ยงออกไปสายใหม่ได้ในกรณีที่ถนนสายหลักเกิดอุบัติเหตุ จนเกิดการจราจรติดขัดด้วย

Share:

Related Post

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.