ภูเก็ตเลือก แหลมพรหมเทพ เป็นสถานที่ร้องเพลงชาติไทยตามโครงการไทยเข้มแข็ง 29 ต.ค.นี้

เมื่อเวลา 14.00 น. วันที่ 16 ต.ค. 52 ที่ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดภูเก็ตหลังใหม่ นายวิชัย  ไพรสงบ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดกิจกรรมโครงการ “ไทยสามัคคี  ไทยเข้มแข็ง” โดยมีนายสมิทธิ์  ปาลวัฒน์วิไชย รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต นายปิยะ ภรตะศิลปิน ปลัดจังหวัดภูเก็ต  หน่วยงานราชการ หน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เข้าร่วม

สำหรับวาระการประชุมที่สำคัญเป็นการแจ้งที่ประชุมทราบเรื่องมติครม.  วันที่ 15 ก.ย.52  เห็นชอบให้ดำเนินการโครงการ “ไทยสามัคคี  ไทยเข้มแข็ง” เพื่อส่งเสริมให้คนไทยมีความสมัครสมาน สามัคคี เกิดความรักชาติ ลดความขัดแย้งทางการเมือง ตลอดจนเสริมสร้างภาพลักษณ์อันดีงามของประเทศไทย โดยกำหนดจัดงานเปิดโครงการไปแล้วเมื่อวันศุกร์ที่ 18 ก.ย. 52 เวลา 16.00 – 18.30 น. ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล ที่ผ่านมา โดยการจัดให้มีกิจกรรมร้องเพลงชาติไทยในจังหวัดต่าง ๆ  และกรุงเทพมหานคร  รวม 76 จังหวัดทั่วประเทศ มีระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 20 ก.ย. – 4 ธ.ค. 52  โดยจังหวัดภูเก็ตมีกำหนดการร้องเพลงชาติไทยในวันที่ 29 ตุลาคม 2552

สำหรับรูปแบบโครงการ “ไทยสามัคคี ไทยเข้มแข็ง” เป็นการเปิดโอกาสให้ทุกคนได้แสดงออกถึงความรัก ความสามัคคีของคนในชาติ โดยลักษณะของกิจกรรมจะใช้เพลงชาติไทยเป็นสื่อในการแสดงออกถึงความรัก ความสามัคคี และร่วมกันร้องเพลงชาติไทยในเวลา 18.00 น. โดยดำเนินการใน 76 จังหวัด ตามลำดับตัวอักษรของแต่ละจังหวัดเริ่มจากวันที่ 20 ก.ย. 52 จังหวัดกระบี่และจะสิ้นสุดในวันที่ 4 ธ.ค. 52 ที่กรุงเทพมหานครและจะเลือกสถานที่ที่เป็นสถานที่สำคัญของจังหวัดนั้นๆ โดยใช้เครือข่ายของสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยถ่ายทอดและเชื่อมสัญญาณไปยังสถานีโทรทัศน์และสถานีวิทยุคลื่นต่างๆ พร้อมกันทั่วประเทศ โดยก่อนเวลา 18.00 น. จะมีสกู๊ปสั้นประมาณ 2 นาทีทางสถานีโทรทัศน์ เพื่อบอกเล่าว่าในจังหวัดนั้นๆ มีวีรกรรมของประชาชนที่เกี่ยวข้องกับการรักชาติ รักประเทศในเรื่องใดบ้าง เพื่อให้เห็นว่าคนไทยมีจิตสำนึกในการปกป้องประเทศชาติ

ทั้งนี้ที่ประชุมฯ ในวันนี้ ได้มีการคัดเลือกบริเวณแหลมพรหมเทพ เป็นสถานที่ในการดำเนินกิจกรรมร้องเพลงชาติไทยตามโครงการ “ไทยสามัคคี ไทยเข้มแข็ง” ในวันพฤหัสบดีที่ 29 ตุลาคม 2552 เวลา 18.00 น.

Share:

Related Post

Phuket Roadshow to Vietnam 2024

Phuket Roadshow to Vietnam 2024

Phuket Roadshow to Vietnam 2024 " ที่ 2 เมืองใหญ่ ของประเทศเวียดนาม ประกอบด้วย นครโฮจิมินห์ และ กรุงฮานอย

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.