ภูเก็ตเตรียมความพร้อมรับนักท่องเที่ยวช่วงไฮซีซั่นเน้นการบริการที่ประทับใจ

เมื่อเวลา 13.30 น. วันที่ 15 ต.ค. 52 ที่ห้องประชุม สสจ. ภูเก็ต นายวิชัย  ไพรสงบ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัด ครั้งที่ 1/2552 โดยมีนายบัวยัญ  สุวรรณมณี ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดภูเก็ต พร้อมนายสมบูรณ์  จิรายุส  นายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวภูเก็ต พร้อมส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม

นายบัวยัญ กล่าวว่า ตามที่จังหวัดภูเก็ตได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมการท่องเที่ยว จังหวัดภูเก็ต ซึ่งมีหน้าที่กำหนดนโยบายแนวทางมาตรการแผนงานและโครงการส่งเสริมการบริหาร จัดการทรัพยากรด้านความปลอดภัยด้านการท่องเที่ยวและการประชาสัมพันธ์สร้างภาพลักษณ์ และสร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตในเดือนพฤศจิกายนนี้ จังหวัดภูเก็ตจะเข้าสู่ช่วงไฮซีซั่น อย่างไรก็ตาม เพื่อเตรียมการต้อนรับนักท่องเที่ยวทางจังหวัดจึงได้มีมาตรการเตรียมความ พร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยวตั้งแต่ด่านตรวจคนเข้าเมืองให้มีการบริการที่ประทับใจ การไม่เอารัดเอาเปรียบนักท่องเที่ยว การสร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยต่อนักท่องเที่ยว การพัฒนาคุณภาพแหล่งท่องเที่ยวให้สะอาด สวยงาม และการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวที่เป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดภูเก็ต

Related Post

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.