ผู้ว่าฯภูเก็ต เรียกประชุมผู้เกี่ยวข้องแก้ไขปัญหาคนต่างด้าวทำธุรกิจขัดกฎหมาย


วันนี้ /15 ต.ค. 52 ที่ห้องทำงานผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต นายวิชัย ไพรสงบ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานการประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหากรณีคนต่างด้าวประกอบอาชีพไม่เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด ประกอบด้วย ผู้แทนจากสำนักงานจังหวัด, ที่ทำการปกครองจังหวัด, ด่านตรวจคนเข้าเมือง, จัดหางานจังหวัด, สรรพากรจังหวัด, วัฒนธรรมจังหวัด, สำนักงานศิลปากรที่ 15 ภูเก็ต, ประชาสัมพันธ์จังหวัดและหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้เพื่อร่วมกันหาแนวทางการป้องกันและแก้ปัญหาคนต่างด้าวประกอบอาชีพไม่ถูกต้อง ที่ก่อให้เกิดปัญหาทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และความมั่นคง ในพื้นที่ ซึ่งนับวันมีเพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ ในจังหวัดภูเก็ต

ในที่ประชุมได้หยิบยกกรณีคนต่างด้าวเข้ามาประกอบธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ์ ในลักษณะนอมินี ที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายกับพื้นที่ได้ พร้อมสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบความถูกต้องในแง่มุมต่าง ๆ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายกับจังหวัดและให้ดำเนินการจัดตั้งคณะทำงานที่ประกอบด้วย ภาคส่วนต่าง ๆ ในการเรียกประชุม เพื่อหามาตรการและติดตามตรวจสอบการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว ในลักษณะบูรณาการทำงานของทุกหน่วย ได้ครอบคลุมพื้นที่ทั่วจังหวัด ให้การประกอบอาชีพของคนต่างด้าวสัญชาติต่าง ๆ เป็นไปตามที่กำหนดให้ได้โดยเร็ว

Share:

Related Post

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.