‘ท่าอากาศยานภูเก็ต’ เพิ่มจำนวนรถลีมูซีนอีก 60 คัน

นายวิชัย ไพรสงบ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เปิดเผยว่า จากการที่จังหวัดภูเก็ตได้ขอให้กระทรวงคมนาคมพิจารณาให้การสนับสนุนผลักดัน การแก้ปัญหาแท็กซี่บริเวณท่าอากาศยานภูเก็ต และการท่องเที่ยวของจังหวัด ตามมติคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ (กรอ.จังหวัด) เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2553 ซึ่งขณะนี้ทางกระทรวงคมนาคมได้พิจารณาเรื่องดังกล่าวแล้วเสร็จ และได้แจ้งผลการพิจารณาของกรมการขนส่งทางบก และ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) ให้จังหวัดภูเก็ตแล้ว

ในส่วนของรถแท็กซี่มิเตอร์ กรณีที่ใช้เครื่องมือสื่อสารเรียกรถให้สามารถเก็บค่าโดยสารเพิ่มได้อีก 20 บาทจากมิเตอร์ และสามารถเรียกเก็บค่าโดยสารได้เพิ่มจากมิเตอร์อีก 100 บาทกรณีใช้บริการจากท่าอากาศยานภูเก็ต

ในส่วนของทางท่าอากาศยาน อนุญาตให้บริษัท ภูเก็ต ไม้ขาว สาคู จำกัด ซึ่งได้รับสัมปทานรถลีมูนซีนที่ท่าอากาศยานภูเก็ต เพิ่มจำนวนรถยนต์ที่นั่งไม่เกิน 7 ที่นั่ง เครื่องยนต์ไม่ต่ำกว่า 2,000 ซีซี จำนวน 30 คัน โดยจะไม่เรียกเก็บค่าตอบแทนจากการประกอบกิจการจนถึงวันสิ้นสุดสัญญาในวันที่ 16 มกราคม 2554 นี้ และจะต่ออายุสัญญาการประกอบกิจการให้บริการรถยนต์รับ-ส่งผู้โดยสารที่ท่าอากาศยานภูเก็ต ออกไปอีกตั้งแต่วันที่ 17 มกราคม 2554-30 กันยายน 2555

นอกจากนี้ บริษัท่าอากาศยานฯ ยังอนุญาตให้สหกรณ์บริการรถยนต์ธุรกิจภูเก็ต จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่ได้รับสัมปทานให้บริการรถลีมูซีน ที่ท่าอากาศยานภูเก็ตอีกหนึ่งราย เพิ่มจำนวนรถยนต์นั่งไม่เกิน 12 ที่นั่ง จำนวน 30 คัน โดยไม่เรียกเก็บค่าตอบแทนจากการประกอบการจนถึงวันสิ้นสุดสัญญาในวันที่ 30 กันยายน 2555 นี้

นายวิชัย กล่าวต่อว่า นอกจากรถแท็กซี่มิเตอร์ที่สนามบินภูเก็ตแล้ว ทางจังหวัดอยากที่จะนำรถแท็กซี่ป้ายดำที่ให้บริการดูตามหาดและหน้าโรงแรมต่างๆ รถมิเตอร์ทั้งหมด เพื่อลดปัญหาการโกงราคาค่าโดยสาร เพราะที่ผ่านมาจังหวัดภูเก็ตได้รับการร้องเรียนเรื่องค่าโดยสารสูงเกินความเป็นจริงจากนักท่องเที่ยวเข้ามาเป็นจำนวนมาก และเมื่อมีการติดมิเตอร์ราคาค่าโดยสารจะได้เป็นธรรมกับนักท่องเที่ยว เป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับการท่องเที่ยวของภูเก็ต

Share:

Related Post

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.