ผู้ว่าฯ ภูเก็ตสั่งตรวจสอบ หลังพบป่าถูกบุกรุกกว่า 200 ไร่

เมื่อเวลา 13.30 น. วันที่ 14 ต.ค. 52 ที่ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดภูเก็ตหลังใหม่ จ. ภูเก็ต นายวิชัย ไพรสงบ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการป้องกันและปราบปรามการตัดไม้ทำลายป่า ระดับจังหวัดโดยมี นายองอาจ  ชนะชาญมงคล ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดภูเก็ต พร้อมส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม

สำหรับวาระการประชุมที่สำคัญ มีการแจ้งเรื่องแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายเกี่ยวกับการป่าไม้และ การดำเนินการในการป้องกันและปราบปรามการบุกรุกทำงายป่าไม้และทรัพยากรธรรมชาติ รวมทั้งการประกาศของจังหวัดภูเก็ต เรื่องห้ามมิให้บุคคลลักลอบตัดไม้ แผ้วถางบุกรุกถือครองที่ดินและซื้อขายที่ดินป่าไม้ โดยมิชอบด้วยกฎหมายในท้องที่จังหวัดภูเก็ต ตลอดจนขั้นตอนการขออนุญาตเข้าทำประโยชน์หรืออยู่อาศัยในเขตป่าสงวนแห่งชาติ และการรายรายงานสถิติคดีการกระทำผิดตามกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้ ตั้งแต่ปี 2549-2552 ซึ่งมีการจับกุม 62 คดี ผู้ต้องหา 68 คน เป็นคดีการลักลอบตัดไม้ 3 คดี การบุกรุกแผ้วถางทำลายป่าเพื่อยึดครองที่ดิน 38 คดี การบุกรุกทำลายป่า 20 คดี และคดีอื่น ๆ 1 คดี โดยแยกเป็นพื้นที่ป่าบกบุกรุก 213 ไร่เศษ ป่าชายเลนถูกบุกรุก 25 ไร่เศษ

นายวิชัย กล่าวว่า ทางจังหวัดเห็นความสำคัญของการดูแลทรัพยากรธรรมชาติของภูเก็ต ฝากให้เจ้าหน้าที่ออกตรวจอย่างเข้มเพื่อป้องกันการบุกรุกป่าทั้งพื้นที่ป่าบกและป่าชายเลนให้เข้มกว่าที่เป็นอยู่และให้นำกฎหมายที่ถืออยู่ในมือปฏิบัติ กับกลุ่มที่บุกรุกอย่างจริงจัง

Share:

Related Post

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.