รมว.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ส่งมอบบ้านเอื้ออาทร จ.ภูเก็ต

เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 14 ตุลาคม 2552 บริเวณที่ตั้งโครงการบ้านเอื้ออาทร ต.ศรีสุนทร อ.ถลาง จ.ภูเก็ต นายอิสสระ สมชัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานพิธีส่งมอบห้องชุดโครงการการบ้านเอื้ออาทรภูเก็ต(ถลาง) ให้แก่ผู้ที่ผ่านการพิจารณาสินเชื่อจากธนาคารอาคารสงเคราะห์ ประมาณ 400 ราย มีนายเรวัต อารีรอบ ส.ส.ภูเก็ต นายวิชัย ไพรสงบ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต พล.ต.ต.พิกัด ตันติพงศ์ ผบก.ภ.จว.ภูเก็ต นายสุชาติ ศิริโยธิพันธุ์ ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ คณะกรรมการการเคหะแห่งชาติ หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงพัฒนาสังคมฯ และประชาชนที่อยู่ในโครงการบ้านเอื้ออาทร(ถลาง) เข้าร่วมในพิธี

สำหรับโครงการบ้านเอื้ออาทรภูเก็ต(ถลาง) เป็นโครงการที่เสริมสร้างความมั่นคงในการอยู่อาศัยให้แก่ประชาชนผู้มีรายได้น้อย ในชุมชนเมืองให้มีที่อยู่อาศัยที่ได้มาตรฐาน ในราคาที่เหมาะสมและสามารถรับภาระได้ ตั้งอยู่บริเวณตำบลศรีสุนทร อ.ถลาง จ.ภูเก็ต บนเนื้อที่ 39.54 ไร่ จัดสร้างเป็นอาคารชุด 3 ชั้น 23 อาคาร จำนวน 1,033 หน่วย พร้อมระบบสาธารณูปโภคสาธารณูปการที่เหมาะสม และในทุกอาคารได้จัดให้มีทางลาดสำหรับคนพิการ

นายอิสสระ กล่าวว่า ในวันนี้จะดำเนินการส่งมอบห้องชุดให้แก่ผู้ที่ผ่านการพิจารณาสินเชื่อจาก ธนาคารอาคารสงเคราะห์ประมาณ 400 ราย หลังจากนั้นจะเริ่มทยอยส่งมอบห้องชุดให้แก่ผู้ได้สิทธิจนครบทั้งโครงการ ทั้งนี้เมื่อบรรจุผู้อาศัยในโครงการแล้ว การเคหะแห่งชาติได้ให้ความสำคัญกับการพัมนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมชุมชนควบคู่ไปด้วย โดยจัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม ตามความเหมาะสมของแต่ละชุมชน อาทิ การตั้งกลุ่มออมทรัพย์ การฝึกอาชีพ กิจกรรมวันสำคัญทางศาสนา การแข่งขันกีฬา เพื่อต้านยาเสพติด การรักษาสิ่งแวดล้อมชุมชน วัฒนธรรมเอื้ออาทร ฯลฯ

เพื่อให้ผู้อยู่อาศัยในชุมชนสามารถบริหารจัดการชุมชนของตนเองเพื่อให้เป็นชุมชนที่เข้มแข็งอย่างยั่งยืน สำหรับจังหวัดภูเก็ต การเคหะแห่งชาติได้ดำเนินการจัดสร้างที่อยู่อาศัยในหลายพื้นที่ รวมจำนวน 4,345 หน่วย ประกอบด้วย โครงการเคหะชุมชนภูเก็ต 1 ระยะ จำนวน 654 หน่วย โครงการเคหะชุมชนภูเก็ต 1 ระยะ 2 (อาคารชุด) จำนวน 928 หน่วย โครงการเคหะชุมชนภูเก็ต 2 ระยะ 1 ส่วนที่ 1-2 จำนวน 31 หน่วย โครงการบ้านเอื้ออาทรภูเก็ต ระยะ 2 และ 3/1 จำนวน 717 หน่วย โครงการบ้านเอื้ออาทรภูเก็ต(ถลาง) จำนวน 1,033 หน่วย และโครงการบ้านเอื้ออาทรรัษฎา จำนวน 702 หน่วย

Share:

Related Post

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.