ทม.กะทู้ยืนยันพร้อมอนุรักษ์ธรรมเนียมดั้งเดิมของการถือศีลกินผัก

เมื่อเวลา 09.45 น.วันที่ 13 ตุลาคม 2552 ที่ ศาลเจ้ากะทู้ อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต นายสมิทธิ์ ปาลวัฒน์วิไชย รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วยนายชัยอนันท์ สุทธิกุล นายกเทศมนตรีเมืองกะทู้ นายศิริพัฒ พัฒกุล นายอำเภอกะทู้ นางสาววรรณประภา สุขสมบูรณ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานภูเก็ต นายประเสริฐ ขาวกิจไพศาล ประธานศาลเจ้ากะทู้ และนายอรรถพงษ์ จันทรัตน์วงศ์ รองนายกเทศมนตรีเมืองกะทู้ ร่วมกันแถลงข่าวการจัดงานประเพณีถือศีลกินผัก ประจำปี 2552 ของศาลเจ้ากะทู้ ซึ่งกำหนดให้มีขึ้นในระหว่างวันที่ 18-26 ตุลาคม 2552 นี้

นายสมิทธิ์ ปาลวัฒน์วิไชย รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า รายได้ 80% ของจังหวัดภูเก็ตมาจากการท่องเที่ยว โดยในปี 2550 มีนักท่องเที่ยวเข้ามาประมาณ 5 ล้านคน มีรายได้ประมาณ 90,000 ล้าน บาท ซึ่งในส่วนของจังหวัดภูเก็ตพร้อมที่จะสนับสนุนกิจกรรมการท่องเที่ยวในทุกรูปแบบ นอกจากความสวยงามของธรรมชาติแล้ว ยังมีประเพณีและวัฒนธรรมที่ถือเป็นรากเหง้าความเป็นมาของคนในพื้นที่ ซึ่งถือเป็นเรื่องที่น่าสนใจ โดยเฉพาะประเพณีถือศีลกินผักที่คนภูเก็ตได้ยึดถือปฎิบัติกันมาเป็นเวลายาวนานกว่า 150 ปี

นายชัยอนันท์ สุทธิกุล นายกเทศมนตรีเมืองกะทู้ กล่าวว่า เนื่องจากจุดกำเนิดของประเพณีถือศีลกินผักมีจุดเริ่มต้นที่ศาลเจ้ากะทู้ ซึ่งเกิดมาจากความเสื่อมใสศรัทธาของพี่น้องประชาชนที่ถือปฎิบัติสืบต่อกันมา และหนึ่งในยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลเมืองกะทู้ได้กำหนดให้เป็นเมืองศูนย์รวมทางด้านวัฒนธรรมประเพณี เพื่อให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม เนื่องจากพื้นที่ของเทศบาลเมืองกะทู้ไม่มีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ดังนั้นในการประกอบพิธีกรรมต่างๆ จะเน้นการปฎิบัติตามประเพณีดั้งเดิมในอดีต เพื่อให้คนรุ่นหลังได้รับทราบความหมายที่แท้จริงของการถือศีลกินผัก และร่วมสืบทอดกันต่อไปตราบนานเท่านาน

ขณะนี้ทางเทศบาลฯ ได้มีการประดับตกแต่งธงสีเหลืองซึ่งเป็นสัญญลักษณ์ของประเพณีตามถนนสายต่างๆ เพื่อเป็นการแสดงให้เห็นว่าขณะนี้ใกล้เข้าสู่ประเพณีที่ดีงามแล้ว นอกจากนี้ยังได้มีการปิดป้ายประชาสัมพันธ์ตามจุดต่างๆ ด้วยเช่นกัน และในวันที่ 17 ตุลาคม นี้ ก็จะมีการประกอบพิธีเปิดซุ้มประตูงานประเพณีถือศีลกินผักศาลเจ้ากะทู้ ที่บริเวณด้านหน้าสำนักงานเทศบาลเมืองกะทู้ด้วย นายชัยอนันท์ กล่าว

นางสาววรรณประภา สุขสมบูรณ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานภูเก็ต กล่าวว่า ในส่วนของ ททท.สำนักงานภูเก้ตได้เริ่มทำการประชาสัมพันธ์การจัดงานดังกล่าวไปยังสำนักงาน ททท.ทั้งในประเทศและต่างประเทศมาตั้งแต่เดือนสิงหาคมที่ผ่านมา พร้อมกันนี้ยังได้นำสื่อมวลชนจากส่วนกลางและต่างประเทศมาพบปะกับตัวแทนของ ศาลเจ้าต่างๆ เพื่อนำเรื่องราวที่ได้รับทราบไปนำเสนอ และในช่วงของการจัดงานประเพณีถือสีลกินผักทาง ททท.สำนักงานต่างประเทศก็มีการนำคณะสื่อมวลชนในลักษณะของเฟรนทริปเพื่อประชาสัมพันธ์และถ่ายทำสารคดีกิจกรรมที่เกิดขึ้น ซึ่งที่มีการตอบรับมาแล้ว เช่น สิงคโปร์ ฮ่องกง เยอรมนี ฝรั่งเศส เป็นต้น ทั้งคาดว่าในช่วง 9 วันของงานประเพณี จะมีรายได้จากการใช้จ่ายซื้อสินค้าที่เกี่ยวข้องกับประเพณีถือศีลกินผักจำนวนประมาณ 30 ล้านบาท แต่หากรวมค่าใช้จ่ายเรื่องของที่พักและอื่นๆ ด้วยคาดว่าจะมีจำนวนประมาณ 200 ล้านบาท

ขณะที่นายศิริพัฒ พัฒกุล นายอำเภอกะทู้ กล่าวว่า ในส่วนของอำเภอกะทู้คงเน้นเรื่องของการใช้ประทัดและดอกไม้เพลิงให้เป็นไปตามกรอบของประเพณี และอย่าให้ความสำคัญกับเรื่องของปาฎิหาริย์มากนัก แต่ควรเน้นแก่นแท้ซึ่งเป็นหลักสำคัญของการประเพณีที่แท้จริง

Related Post

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.