ปรับภูมิทัศน์เส้นทางเข้าเมืองภูเก็ตคืบหน้า

นายวิชัย ไพรสงบ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เปิดเผยความคืบหน้าโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์เกาะกลางถนนเทพกระษัตรี  ซึ่งเป็นถนนสายหลักในการเดินทางเข้า-ออกจังหวัดภูเก็ต เนื่องจากต้นไม้ที่ปลูกไว้เกาะกลางถนนแต่เดิมเป็นต้นประดู่ ถูกหนอนเจาะทำลายจนตายไปเป็นจำนวนมาก จึงได้นำต้นตาลโตนดซึ่งถือเป็นต้นไม้ประจำจังหวัดภูเก็ตชนิดหนึ่ง มาปลูกแทนบนเกาะกลางถนนตั้งแต่ทางเข้าสนามบินภูเก็ตจนถึงสามแยกบายพาส

รวมระยะทาง 20 กม.ใช้งบดำเนินการระยะแรก 10 ล้านบาทจากรัฐบาล และอีก 10 ล้านบาทจากงบพัฒนาจังหวัดขณะนี้ผู้รับเหมาได้ดำเนินการปลูกต้นตาลโตนด ซึ่งดูแลง่ายและมีความสวยงามไปแล้วจำนวนมาก คาดว่าจะแล้วเสร็จภายใน 2 เดือน ซึ่งจะทำให้ภูมิทัศน์ของจังหวัดภูเก็ตมีความสวยงามสมกับเป็นเมืองท่องเที่ยว

Share:

Related Post

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.