‘บ้านจัดสรรภูเก็ต’ ขออนุญาตเพิ่มอีก 16 โครงการ

เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 10 มิถุนายน 2553 ที่ห้องประชุมหอทะเบียนที่ดิน 2459 สำนักงานที่ดินจังหวัดภูเก็ต นายสมิทธิ์ ปาลวัฒน์วิไชย รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดสรรที่ดินจังหวัดภูเก็ต ครั้งที่ 4/2553 เพื่อพิจารณาการขอออกใบอนุญาตจัดสรรที่ดิน และการขอแก้ไขแผนผังโครงการและวิธีการจัดสรรที่ดิน โดยมีนายไชยวัฒน์ เทพี ปลัดจังหวัดภูเก็ต นายไพฑูรย์ เลิศไกร เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดภูเก็ต ผู้ทรงคุณวุฒิและตัวแทนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่างๆ ร่วมพิจารณา

สำหรับในครั้งนี้ได้มีผู้ประกอบการเสนอขออนุญาตจัดสรรที่ดิน จำนวน 7 โครงการ ประกอบด้วย

  1. บริษัท ยูไนเต็ด พรอพเพอร์ตี้ จำกัด จัดทำโครงการ ภูเก็ตวิลล่า(กะทู้) จำนวน 427 แปลง เนื้อที่ขายประมาณ 40 ไร่เศษ ประกอบด้วย อาคารพาณิชย์ 3 ชั้น ทาวน์เฮ้าส์ 3 ชั้น ทาวน์เฮ้าส์ 2 ชั้น ทาวน์เฮ้าส์ชั้นเดียว บ้านแฝด 2 ชั้น บ้านเดี่ยวชั้นเดียว บ้านแฝดชั้นเดียวและที่ดินเปล่า ระดับราคา 1.35-4 ล้านบาท
  2. บริษัทภูเก็ต อันดามัน เฮ้าส์ จำกัด จัดทำโครงการเทพบุรี (รัษฎานุสรณ์) จำนวน 178 แปลง เนื้อที่ขายประมาณ 15 ไร่เศษ ประกอบด้วย ทาวน์เฮ้าส์ 3 ชั้น ทาวน์เฮ้าส์ 2 ชั้น บ้านแฝดชั้นเดียว บ้านเดี่ยวชั้นเดียวและที่ดินเปล่า ระดับราคา 1.59-3.69 ล้านบาท
  3. นายชำนาญ ปจันทรบุตร และพวก จัดทำโครงการปฎักวิลล่า ทาวน์โฮม จำนวน 43 แปลง เนื้อที่ขายรวม 2 ไร่เศษ ประกอบด้วย ทาวน์เฮ้าส์ 2 ชั้น ทาวน์เฮ้าส์ 3 ชั้น และที่ดินเปล่า ระดับราคา 2.59-3.5 ล้านบาท
  4. บริษัท ภูเก็ต ชินวัฒน์ พร๊อพเพอร์ตี้ จำกัด จัดทำโครงการพูนทรัพย์ (วัดฉลอง) จำนวน 83 แปลง เนื้อที่ขายรวม 7 ไร่เศษ ประกอบด้วย ทาวน์เฮ้าส์ชั้นเดียวและที่ดินเปล่า ระดับราคา 1.6 ล้านบาท ส่วนที่ดินเปล่าราคาตารางวาละ 25,000 บาท
  5. บริษัท โกลด์ฟิวเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด จัดทำโครงการทรายทอง-นาใหญ่ จำนวน 30 แปลง ประกอบด้วยที่ดินเปล่า และบ้านทาวน์เฮ้าส์ ระดับราคา 960,000 บาท ที่ดินเปล่าตารางวาละ 20,000 บาท
  6. บริษัท ศรีสุชาติ แกรนด์วิว จำกัด จัดทำโครงการศรีสุชาติแกรนด์วิว 5 จำนวน 279 แปลง เนื้อที่ขายรวม 31 ไร่เศษ ประกอบด้วย บ้านแฝดชั้นเดียว ทาวน์เฮ้าส์ชั้นเดียว และที่ดินเปล่า ระดับราคา 1.5 -2.5 ล้านบาท ที่ดินเปล่าตารางวาละ 25,000 บาท และ
  7. บริษัท พนาสนธิ์พัฒนา จำกัด จัดทำโครงการ พนาสนธิ์ วิลล่า บ่อแร่ จำนวน 604 แปลง เนื้อที่ขายรวม 45 ไร่เศษ ประกอบด้วย ทาวน์เฮ้าส์ 3 ชั้น ทาวน์เฮ้าส์ 2 ชั้น บ้านแฝด 2 ชั้น และที่ดินเปล่า ระดับราคา 1-1.5 ล้านบาท

ทั้งนี้โครงการดังกล่าวได้รับความเห็นชอบให้ออกใบอนุญาตจัดสรร โดยคณะกรรมการได้ตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับการจัดการระบบการระบายน้ำและการขจัดปัญหาขยะที่จะเกิดขึ้น เพราะที่ผ่านมามักจะมีปัญหามาโดยตลอด รวมถึงเรื่องของการจัดทำประชาสัมพันธ์ที่จะต้องตรงกับที่มีการยื่นรายละเอียดขออนุญาต นอกจากนี้ในส่วนของโครงการที่ขอแก้ไขผังโครงการและวิธีการจัดสรรที่ดิน ได้ขอให้แต่ละโครงการได้ชี้แจงเหตุผลของการขอแก้ไขมาให้ชัดเจน เพื่อจะได้ไม่ก่อให้เกิดปัญหาตามมาภายหลัง จำนวน 8 โครงการ และเห็นชอบให้มีการก่อภาระผูกพันในที่ดินที่ได้รับอนุมัติผังจัดสรรที่ดินแล้ว

Related Post

Leave a Reply