จ.ภูเก็ต เชิญประชาชนร่วมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ในวันที่ 9 กันยายน 2552 เวลา 09.09 น. ที่ศาลาประชาคม อบจ.ภูเก็ต

นายวิชัย  ไพรสงบ  ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต    เปิดเผยว่า  ตามที่รัฐบาลจัดให้มีพิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ  เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา  82  พรรษา  5  ธันวาคม  2552  โดยกำหนดกิจกรรม  “ 9  ในดวงใจ ”  ถวายในหลวง  ในวันมหามงคลวันที่  9  เดือน 9   ปี 2009   เวลา  09.09 น.  จังหวัดภูเก็ต  ได้กำหนดร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติตามวัน และเวลาดังกล่าว  ที่ศาลาประชาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต  โดยผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต  จุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล   กล่าวถวายราชสดุดี  ร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี  และเพลงสดุดีมหาราชา พร้อมกันทั่วประเทศ   เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนเกิดความรัก ความสามัคคีของคนในชาติและเสริมสร้างจิตสำนึกให้มีความจงรักภักดี  บังเกิดความรัก และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์    ป้องกันไม่ให้มีการล่วงละเมิดพระบรมเดชานุภาพอย่างจริงจังและต่อเนื่อง

จังหวัดภูเก็ตจึงขอเชิญชวนข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ และพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดภูเก็ต  แต่งกายชุดผ้าไทยหรือชุดสุภาพ  ร่วมแสดงออกถึงความจงรักภักดี โดยพร้อมกัน  ณ ศาลาประชาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต  ในวันพุธที่ 9 กันยายน 2552 เวลา 08.30 น. และร่วมทำกิจกรรมดังกล่าวข้างต้นพร้อมกันกับคนไทยทั่วทั้งประเทศ  ในเวลา 09.09 น.  ในส่วนอำเภอถลาง และอำเภอกะทู้   ดำเนินการ ณ สถานที่ตั้งหน่วยงานฯ โดยพร้อมเพรียงกัน

Related Post

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.