โยธาธิการและผังเมืองภูเก็ตติวเข้มสถาปนิก ในหัวข้อ Green Attention

เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 9 ต.ค. 52 ที่โรงแรมภูเก็ตเมอร์ลิน นายวรพจน์  รัฐสีมา รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานเปิดโครงการสัมมนาวิชาการครั้งที่ 1 Green Attention โดยมีนายอนุกูล  แสงทองฉาย โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดภูเก็ตและสมาชิกชมรมวิชาชีพสถาปัตยกรรมแห่งภูเก็ต นิสิต นักศึกษา ผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์ เข้าร่วม

นายอนุกูล กล่าวว่า การจัดสัมมนาวิชาการ Green Attention ก็เพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการบริการ การออกแบบที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการเตรียมความพร้อมในการพัฒนาจังหวัดภูเก็ตอย่างยั่งยืน ที่สำคัญเป็นการแนะแนวในการเตรียมความพร้อมให้กับผู้ปฏิบัติวิชาชีพ สถาปัตยกรรม สำหรับประเด็นสัมมนาประกอบด้วย ความสามารถในการแข่งขันของสถาปนิกไทย วิธีการออกแบบ และปรับปรุงอาคารให้เป็น Green Building ตัวอย่างผลงานในประเทศและต่างประเทศ รวมถึงกฏหมายที่จะมีผลบังคับใช้ในอนาคต โดยมีวิทยาการที่มีชื่อเสียงคือ รศ.ดร.พร  วิรุฬห์รักษ์ รศ.ธนิต จินดาวณิค และ ผศ. ดร. อรรจน์  เศรษฐบุตร มาให้ความรู้

Share:

Related Post

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.