‘อบต.ไม้ขาว’ รับรองที่ดินบ้านแหลมหลา-หินลูกเดียวเป็น ‘สุสานชาวไทยใหม่’

ที่ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต มีการประชุมสภา โดยมีนายโชคดี อินทร์กลับ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไม้ขาว เป็นประธานการประชุมและในการประชุมวันนี้มีวาระหารือเรื่องรับรองที่ดินจำนวน 29  ไร่ ให้เป็นสุสานของชาวไทยใหม่หรือชาวมอแกน และมีชาวไทยใหม่หรือชาวมอแกน จากชุมชนบ้านแหลมหลา -บ้านหินลูกเดียว ตำบลไม้ขาวจำนวน 20 คน เข้าร่วมรับฟังผลการหารือเรื่องสุสานนี้ด้วย

ทั้งนี้ที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไม้ขาวมีมติเป็นเอกฉันท์เห็นควรกันพื้นที่จำนวน 29 ไร่ 3 งาน 54 ตารางวา เพื่อเป็นสุสานของชาวไทยใหม่หรือชาวมอแกนชุมชนบ้านแหลมหลา- บ้านหินลูกเดียว ในโอกาสเดียวกันนี้ นายวินูญ ตุหรัน ตัวแทนชาวบ้านกล่าวว่า กลุ่มชาวบ้านต้องพยายามติดตามผลการดำเนินงานให้กรมธนารักษ์ออกหนังสือรับรองที่ดิน 29 ไร่เศษโดยเร็ว เพราะสถานการณ์การเมืองไม่มีความแน่นอน เพราะมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา

สำหรับการเคลื่อนไหวและเรียกร้องให้จังหวัดภูเก็ต และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาช่วยเหลือชาวบ้านที่อยู่ในชุมชนชาวไทยใหม่หรือชาวมอแกน แหลมหลา-บ้านหินลูกเดียว เนื่องจากแกนนำชาวบ้านจำนวน  60 คน เดินทางไปยื่นหนังสือต่อ นายวิชัย ไพรสงบ ผู้ว่าราชการ จังหวัดภูเก็ต เมื่อวันที่ 16 มีนาคมที่ผ่านมา ที่ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต เพื่อเรียกร้องและคัดค้านการกระทำของกรมธนารักษ์ที่ประกาศทับพื้นที่ป่าช้า ที่ฝังศพของชุมชนชาวไทยใหม่หรือชาวมอแกน ในท้องที่หมู่ที่ 5 ตำบล ไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต เพื่อมอบที่ดินให้กองบัญชาการตำรวจภูธรภาค 8 สุราษฎร์ธานีสร้างเป็นสำนักงานแห่งใหม่ในจังหวัดภูเก็ต

ในขณะที่ นายวิชัย ไพรสงบ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ได้สั่งตั้งคณะทำงานขึ้นมา 1 ชุด ลงพื้นที่ประชุมร่วมกับตัวแทนชาวบ้านเพื่อหาทางออกของปัญหาและต่อมาเมื่อวันที่ 22 มีนาคมนี้ กลุ่มชาวบ้านจำนวน 70 คน เดินขบวนจากสุสานมายังองค์การบริหารส่วนตำบลไม้ขาวเพื่อเข้าร่วมเจรจาและชี้แจงให้ข้อมูลกับหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และในที่ประชุมประกอบด้วย พ.ต.ท.ประวุธ วงศ์สีนิล ผู้เชี่ยวชาญคดีพิเศษ 9 กรมสอบสวนคดีพิเศษ กระทรวงยุติธรรม นางสุพร  อุดมสิน ผู้อำนวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดภูเก็ต ในฐานะประธานสำนักงานยุติธรรม จังหวัดภูเก็ต  พ.ต.ท.วินัย  คงแก้ว รองผู้กำกับสืบสวนสอบสวน สถานีตำรวจภูธรท่าฉัตรไชย

ทั้งนี้มีการสรุปผลการประชุม พร้อมกับรวบรวมหลักฐานทุกอย่างทั้งภาพถ่ายและเอกสารเพื่อให้ทางสำนักงาน ยุติธรรมจังหวัดภูเก็ตทำหนังสือส่งไปยังกองบังคับการตำรวจภูธรภาค 8 สุราษฎร์ธานี และองค์การบริหารส่วนตำบลไม้ขาวสนับสนุนข้อมูลที่มีอยู่อีกส่วนหนึ่งด้วย อย่างไรก็ดีล่าสุดทางกองบังคับการตำรวจภูธรภาค 8 สุราษฎร์ธานีได้ให้บริษัทผู้รับเหมาก่อสร้างรั้วกั้นบริเวณโดยรอบรวมทั้งมีการใช้เครื่องจักรกลหนัก เข้าไปขุดตักดินปรับพื้นที่แล้ว  ในขณะที่การแก้ไขปัญหา พื้นที่ทับซ้อนกับสุสานไม้ขาวของชาวไทยใหม่หรือชาวมอแกน ชุมชนบ้านแหลมหลา-บ้าน หินลูกเดียว ยังไม่มีความคืบหน้าใดๆ ทั้งสิ้น

Related Post

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.