เทศบาลตำบลวิชิต จัดมหกรรมออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ

เมื่อเวลา 16.45 น. วันที่ 9 ต.ค. 52 ที่สวนศรีภูวนาถ ต. วิชิต อ. เมือง จ. ภูเก็ต นายกรีฑา  แซ่ตัน นายกเทศมนตรีตำบลวิชิต เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการส่งเสริมการออกกำลังกายและกีฬาเพื่อสุขภาพระดับตำบล พ.ศ. 2552 โดยมีนายวิเศษ  สบายจิตร  ปลัดเทศบาลตำบลวิชิต และประชาชนในเขตเทศบาลตำบลวิชิตเข้าร่วม

นายวิเศษ  กล่าวว่า เทศบาลตำบลวิชิตมีความตระหนักถึงคุณภาพชีวิตของประชาชน ทุกเพศ ทุกวัย ที่จะต้องมีการพัฒนาเสริมสร้างสุขภาพให้มีชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข บนพื้นฐานที่มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง โดยเฉพาะผู้สูงอายุที่บางท่าน ยังสามารถเป็นคลังสมองที่มีประสิทธิภาพ ได้มีโอกาสสร้างองค์ความรู้และภูมิปัญญาให้กับสังคมและเด็กเยาวชนได้รับรู้ เรียนรู้ ดังนั้น บุคคลกลุ่มผู้สูงอายุ ดังกล่าว จึงควรได้รับการส่งเสริมให้พัฒนาสมองและร่างกายให้สอดคล้องกัน โดยการออกกำลังกายและทำกิจกรรมในรูปแบบต่าง ๆ ตามอัธยาศัย ซึ่งถือเป็นวิธีการหนึ่งที่จะช่วยส่งเสริมให้ผู้สูงอายุมีสุขภาพจิตดี สุขภาพกายดี

ทั้งนี้หลังจากเปิดงานได้มีพิธีมอบอุปกรณ์เพื่อส่งเสริมสุขภาพให้แก่ศูนย์อเนกประสงค์ผู้สูงอายุเทศบาลตำบลวิชิต  การทอล์คโชว์ การดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ  กิจกรรมโชว์อาหารเพื่อสุขภาพ การแสดงแอโรบิคแดนซ์ และแจกอาหารเพื่อสุขภาพ

Related Post

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.