สธ.ภูเก็ต เตือนประชาชนรักษาสุขอนามัย หลังโรคตาแดงระบาด

นายแพทย์วิวัฒน์  ศรีตมโนชญ์  นายแพทย์เชี่ยวชาญ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต  กล่าวถึงสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคตาแดงในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตว่า  พบการแพร่ระบาดกระจายอย่างรวดเร็วในพื้นที่ทั้ง 3 อำเภอ โดยในปีนี้มีผู้ป่วยสะสมมากกว่าระยะเวลาเดียวกันของ 3 ปีที่แล้ว โดยเฉพาะในช่วง 2 เดือนที่ผ่านมา มีจำนวนผู้ป่วยสูงถึง 2 พันกว่าคน แต่อาการของโรคไม่รุนแรงมาก จะหายภายใน 1-2 สัปดาห์

สำหรับสาเหตุการระบาดของโรคตาแดง เกิดจากตัวก่อโรคไวรัสชนิดหนึ่ง ซึ่งมีโอกาสติดต่อกันง่ายมาก จากสารคัดหลั่ง เช่น ผู้ป่วยตาแดงใช้มือขยี้ตา  แล้วไปสัมผัสบุคคล หรือวัตถุอื่นๆ  เป็นการแพร่กระจายเชื้อโรคตาแดง  โดยส่วนใหญ่มักพบมากในกลุ่มเด็กนักเรียนชั้นปฐมศึกษา  เนื่องจากมีการเล่นคลุกคลีกันเป็นกลุ่มๆ

อย่างไรก็ตาม สาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต  เตือนให้ประชาชนดูแลสุขอนามัยส่วนบุคคล ด้วยการล้างมือบ่อยๆ ซึ่งจะช่วยป้องกันทั้งโรคตาแดง รวมทั้งเชื้อโรคอื่นๆ เช่น ไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 และโรคติดต่อทางเดินอาหาร  หากมีอาการเคืองตา ให้หลีกเลี้ยงการขยี้ตา และระมัดระวังการใช้ของใช้ร่วมกัน

Related Post

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.