สจ.ภูเก็ต ตามความคืบหน้าการระบาดไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่

เมื่อเวลา 14.30 น. วันที่ 9 ต.ค. 52 ที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต นายสมิทธิ์  ปาลวัฒน์วิไชย  รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานการประชุม War room ไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ ชนิดเอ (เอช1 เอ็น 1) โดยมี นายแพทย์วิวัฒน์  ศีตมโนชญ์  รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต และส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม

นายแพทย์วิวัฒน์  กล่าวว่า สำหรับรายงานไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ ชนิดเอ (เอช1 เอ็น 1) ในประเทศไทย ตั้งแต่วันที่ 28 เมษายนถึง 3 ตุลาคม 2552 มีผู้ป่วยไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ ชนิดเอ (เอช1 เอ็น 1) ที่มีผลการตรวจสอบทางห้องปฏิบัติการในทุกจังหวัดคิดเป็นอัตราป่วย 40.14 ต่อแสนประชากร เพิ่มขึ้นจากสัปดาห์ที่ผ่านมาและในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาไม่มีรายงานผู้ป่วยเสียชีวิต และมีรายงานผู้ป่วยยืนยันที่เสียชีวิตสะสม 165 ราย สำหรับช่วงเดือนกันยายน 2552 มีแนวโน้มของการรายงานผู้ป่วยยืนยันในภาคกลางและภาคใต้ลดลง สำหรับภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือยังคงมีการระบาดอยู่

สำหรับสถานการณ์ของจังหวัดภูเก็ต ตั้งแต่วันที่ 28 เมษายนถึง 28 กันยายน 2552 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ได้รับรายงานจากโรงพยาบาลรัฐ โรงพยาบาลเอกชน สนามบินภูเก็ต ด่านท่าเรือ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ภูเก็ต และสนามบินสุวรรณภูมิ ว่ามีผู้ป่วยฯ ส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการเพื่อหาสารพันธุกรรมของไวรัสไข้หวัดใหญ่ฯ จำนวน 845 ราย ผู้ป่วยยืนยัน จำนวน 338 ราย มีผู้ป่วยเสียชีวิตจำนวน 2 ราย จำแนกเป็น ผู้ป่วยติดเชื้อภายในจังหวัด (ไม่รวมนักเรียนในจังหวัด) จำนวน 138 ราย นักเรียนในจังหวัด จำนวน 148 ราย ผู้ป่วยติดเชื้อจากต่างจังหวัด จำนวน 31 ราย ผู้ป่วยเดินทางมาจากต่างประเทศ จำนวน 17 ราย และผู้ป่วยต่างด้าว (พม่า,ลาว) จำนวน 4 ราย

นอกจากนี้จังหวัดภูเก็ตยังคงมีนโยบายให้สถานบันเทิงต่าง ๆ ผับ ร้านอินเตอร์เน็ต โรงเรียนกวดวิชา สถานประกอบการที่มีการถ่ายเทอากาศไม่ดีและมีผู้ใช้บริการจำนวนมาก ให้พิจารณาดำเนินการติดพัดลมดูดอากาศหรือปรับปรุงให้มีอากาศถ่ายเทได้โดย สะดวก รวมถึงจังหวัดได้ขอความร่วมมือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัด ในการเตรียมความพร้อมด้านต่าง ๆ ด้วยการให้ความรู้แก่ประชาชนได้ทราบถึงสถานการณ์โรค เพื่อให้สามารถดูแลตนเองได้อย่างถูกต้อง การสวมหน้ากากอนามัยเมื่อเกิดอาการไข้หวัด  การล้างมือ การวางมาตรการป้องกันการแพร่กระจายในจุดเสี่ยงต่าง เพื่อป้องกันการแพร่เชื้ออีกด้วย ทั้งนี้สถานการณ์โรคที่ต้องเฝ้าระวังประจำเดือนตุลาคม 2552 ได้แก่ โรคตาแดง โรคชิคุนกุนยา  โรคไข้เลือดออก โรคติดต่อทางอาหารและน้ำ

Related Post

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.