การเปิดสัมปทานปิโตรเลียม รอบ 21

การเปิดสัมปทานปิโตรเลียม รอบ 21

การเปิดสัมปทานปิโตรเลียม รอบ 21

นายณรงค์ชัย อัครเศรณี รมว.พลังงาน เปิดเผยถึงความคืบหน้าเรื่องการเปิดสัมปทานปิโตรเลียม รอบ 21 หลังสภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) มีมติไม่เห็นด้วยกับข้อเสนอของกรรมาธิการปฏิรูปพลังงานเสียงข้างมาก ที่เสนอให้รัฐบาลเดินหน้าเปิดสัมปทานปิโตรเลียมรอบที่ 21 ว่า อยู่ระหว่างรอเอกสารอย่างเป็นทางการจาก สปช.เกี่ยวกับมติข้อเสนอปิโตรเลียมของประเทศไทย ทั้งนี้ หน้าที่ของ สปช.ตามรัฐธรรมนูญมาตรา 27 คือ ให้คำแนะนำ คำปรึกษาแก่ฝ่ายบริหาร ดังนั้นสามารถเสนอความเห็นต่อรัฐบาลเพื่อประกอบการตัดสินใจ

ทั้งนี้ กระทรวงพลังงานยังยืนยันในหลักการว่า ต้องเดินหน้าเปิดประมูลเพื่อให้เอกชนเข้ามา สำรวจระบบสัมปทานปิโตรเลียมรอบ 21 ตามเงื่อนไขเดิมที่ประกาศไว้ คือ การใช้ระบบไทยแลนด์ทรีพลัส ที่เก็บเงินภาษีเงินได้ 50% ของกำไร การเรียกเก็บเงินผลตอบแทนพิเศษเมื่อมีกำไร เป็นต้น เพราะเป็นระบบที่ผ่านการศึกษาและเห็นควรว่าเหมาะสมกับประเทศไทยมากที่สุด เพราะมีปิโตรเลียม คือ ก๊าซธรรมชาติ น้ำมันค่อนข้างน้อย นักลงทุนมีความเสี่ยงมาก หากใช้ระบบแบ่งปันผลประโยชน์นักลงทุนจะมีความเสี่ยงเพิ่มขึ้น และไม่สนใจเข้าลงทุนในไทย ส่วนข้อเสนอเรื่องระบบแบ่งปันผลประโยชน์ (พีเอสซี) ต้องใช้เวลา อาจเหมาะกับการเปิดสำรวจปิโตรเลียมรอบต่อไป

“การเปิดให้เอกชนยื่นขอสำรวจปิโตรเลียมยังคงเป็นไปตามกำหนดการเดิม คือ ภายในวันที่ 18 ก.พ.นี้ เพราะไทยต้องรักษาเกียรติยศเกียรติภูมิของประเทศ เมื่อพูดและประกาศเป็นนโยบายแล้ว ก็ต้องดำเนินการตามนั้น หากมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไข นักลงทุนหรือประเทศอื่นๆก็จะไม่เชื่อถือในนโยบายบริหารประเทศ ผมขอย้ำว่าฝ่ายบริหารหรือรัฐบาลจะต้องรักษาความน่าเชื่อถือดังกล่าวไว้ ส่วนข้อเสนอของ สปช.ซึ่งเป็นปัญญาชน ก็พร้อมรับฟัง”

Related Post

อบจ.ภูเก็ต จัดอบรม หลักสูตรกระบวนการจัดเก็บข้อมูลในระบบสารสนเทศ

อบจ.ภูเก็ต จัดอบรม หลักสูตรกระบวนการจัดเก็บข้อมูลในระบบสารสนเทศ

วันที่ 9 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00 นายอานุภาพ เวชวนิชสนอง รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.