ธนารักษ์พื้นที่ภูเก็ต ประเมินราคาที่ดิน ป่าตองเป็นทำเลทอง

ธนารักษ์พื้นที่ภูเก็ต ประเมินราคาที่ดิน ป่าตองเป็นทำเลทอง

ประเมินราคาที่ดิน

กรณีที่กรมธนารักษ์มีกำหนดจะประกาศใช้ราคาประเมินที่ดินฉบับใหม่หรือปี 2559 ถึง 2562 ตั้งแต่ วันที่ 1 มกราคม2559สำหรับที่ จังหวัด ภูเก็ตนั้น นายธำรงค์ ทองตัน ธนารักษ์พื้นที่ภูเก็ตกล่าวว่า ในปัจจุบันกำลังอยู่ในขั้นตอนอยู่ระหว่างการดำเนินการ จัดเก็บข้อมูล เปรียบเทียบด้านตลาด พร้อมกับการวิเคราะห์ข้อมูลเสนอ ต่อที่ประชุมคณะอนุกรรมการกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ ประจำจังหวัดภูเก็ต ที่ประกอบไปด้วยหัวหน้าส่วนราชการ 3 หน่วยงานหลักคือธนารักษ์พื้นที่ภูเก็ต สรรพากรจังหวัดภูเก็ต เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง คือปลัดจังหวัดภูเก็ต รวมทั้งผู้ทรงคุณที่มีประสบการณ์ด้านการพัฒนาเมืองหรือเศรษฐกิจต่างๆ คือ เกี่ยวกับการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ กรรมการหอการค้า สภาอุตสาหกรรม หรือสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยว อีก 3คน ที่กระทรวงมหาดไทย แต่งตั้ง และมีผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานโดยตำแหน่งตามปกติแล้ว จะมีการประชุมเดือนละครั้ง และผู้ทรงคุณวุฒิ จะหมดวาระลง ในวันที่ 31 ธันวาคม 2558 พร้อมกับประกาศราคาประเมินที่ดินฉบับเดิม ปี 2555-2558

นายธำรงค์ ทองตัน ธนารักษ์พื้นที่ภูเก็ตกล่าวว่า จากการสำรวจข้อมูล พบว่า ในพื้นที่ตำบลป่าตอง อำเภอกะทู้ ที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวหนาแน่น ราคาประเมิน จะอยู่ในอัตราที่สูงสุดในจังหวัดภูเก็ต รองลงไป จะเป็นที่ดินที่อยู่ บริเวณถนนเยาวราช พังงา ถลาง และถนนรัษฎา ที่อยู่ใจกลางเมืองภูเก็ต หรือบริเวณย่านการค้าเมืองเก่าภูเก็ต ทั้งนี้คณะอนุกรรมการ จะต้อง ประชุมเพื่อพิจารณา ในขั้นต้นหรือทำให้เสร็จภายในสิ้นปีนี้ คาดว่าไม่เกินกลางเกือนตุลาคม จะมีการประชุมในเรื่องนี้ แต่ก็ขึ้นอยู่ที่นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต  ที่จะมารับตำแหน่งใหม่ ในวันที่ 1 ตุลาคมนี้ด้วย

สำหรับการดำเนินการในท้องที่อำเภอเมืองภูเก็ตและอำเภอกะทู้ เจ้าหน้าที่รวบรวมข้อมูลเสร็จสมบูรณ์แล้ว ส่วนอำเภอถลาง ยังอยู่ในระหว่างการจัดเก็บข้อมูล ตรวจสอบหรือมีการสำรวจใหม่อีกครั้งหนึ่ง อย่างไรก็ดี เมื่อ 3 อำเภอ ข้อมูลพร้อม สามารถนำเข้าที่ประชุมคณะอนุกรรมการกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ ประจำจังหวัดภูเก็ต ได้ทันที จากนั้น ต้องเสนอต่อไปยังที่ประชุมคณะกรรมการกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ ที่ทางสำนักประเมินราคาทรัพย์สิน  กรมธนารักษ์เป็นผู้รับผิดชอบพิจารณาดำเนินการต่อไป ที่ยังคงต้องมีคิวจัดประชุมเพื่อพิจารณา ตามลำดับ ของจังหวัดต่างๆทั่วประเทศด้วย

ทั้งนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต จะต้องลงนามในประกาศ จาก มติของที่ประชุมคณะอนุกรรมการกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ ประจำจังหวัดภูเก็ตก่อน และในจังหวัดภูเก็ตนั้น มีการดำเนินการสำรวจที่ดินเป็นรายแปลงหรือโฉนดที่ดิน ครอบคลุมทั้งจังหวัด ไม่ใช่เป็น Block รวม ๆ ส่งผลให้การดำเนินงาน ครอบคลุมเนื้องานมากกว่า ท้องที่จังหวัดอื่นทั่วประเทศ นอกจากนี้คณะอนุกรรมการ จะต้องรวบรวม และประเมินข้อมูลที่ดินให้สอดคล้องหรือทำให้ใกล้เคียงกับราคาในตลาดอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นอยู่ในปัจจุบันมากที่สุด

ทางด้านนายธนูศักดิ์ พึ่งเดช นายก สมาคมอสังหาริมทรัพย์จังหวัดภูเก็ตกล่าวว่าในส่วนภูมิภาคจังหวัดภูเก็ตทราบว่าราคาประเมินมีการปรับเพิ่มขึ้น หรือโดยเฉลี่ยทั่วประเทศประมาณร้อยละ 15 สำหรับพื้นที่หรือ จุดที่ราคาประเมินที่ดินสูงสุดของจังหวัดภูเก็ต เข้าใจว่าอยู่ที่บริเวณย่านแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญคือ พื้นที่หาดป่าตอง ตำบลป่าตอง อำเภอกะทู้ และภาคเอกชนเราต้องยอมรับ เกี่ยวกับ ข้อเท็จจริง ในมูลค่าที่ดินที่เพิ่มขึ้น เพราะมีการเพิ่มขึ้นพร้อมกันทั่วทั้งประเทศ ไม่ใช่เจาะจงขึ้นเฉพาะที่เกาะภูเก็ตเท่านั้น

Related Post

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.