โค้งสุดท้ายการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลป่าตอง

โค้งสุดท้ายการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลป่าตอง

โค้งสุดท้ายการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลป่าตอง

นายพูนศักดิ์ นาคเสนาปลัดเทศบาลเมืองป่าตอง กล่าวว่า ในวันพรุ่งนี้ (26 เมษายน 2557) จะมีการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีเมืองป่าตอง และสมาชิกสภาเทศบาลแทนตำแหน่งที่ว่าง โดยมีผู้มีสิทธิ์ตามบัญชีการเลือกตั้ง 12,663 คน ทางเทศบาลฯ ตั้งเป้าให้มีผู้มาใช้สิทธิ์ไม่น้อยกว่า 60% หลายการเลือกตั้งที่ผ่านมาก็บรรลุเป้าหมาย ในการเตรียมการวันนี้ ทางคณะกรรมการหน่วยเลือกตั้งมารับหีบบัตร และตรวจสอบความเรียบร้อยแล้ว หน่วยการเลือกตั้งทุกหน่วยได้ดำเนินการตั้งอุปกรณ์ ติดตั้งเต้นท์ ครบ ทั้งหมด 23 หน่วย โดยเขตที่ 1 มี 7 หน่วย เขตที่ 2 มี 7 หน่วย เขตที่ 3 มี 9 หน่วย คณะกรรมการเลือกตั้งนายกเทศมนตรี 1 ท่าน ส่วนหน่วยที่ 1 สมาชิก 2 ตำแหน่ง ผู้มีสิทธิ์เลือกได้ 2 คน ส่วนเขตที่ 2 และเขตที่3 จะมีตำแหน่งว่าง 1 ตำแหน่ง เลือกได้เขตละ 1 คน เรื่องร้องเรียนไม่มี ค่อนข้างเรียบร้อย การติดป้ายประกาศไม่ได้มีเหตุผิดกฎหมาย การนับคะแนนรู้ผลตามเป้าหมายไม่เกิน 18.00 น. เวลาประมาณ 21.00 น. น่าจะเรียบร้อย ขอเชิญชวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งในเทศบาลป่าตอง ซึ่งการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิก มีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรงกับพ่อแม่พี่น้องชาวป่าตอง อยากให้ทุกคนมาใช้สิทธิ์ การตรวจสอบบัญชีรายชื่อ ถ้ามีปัญหาหรืออุปสรรคใด ๆที่ขัดข้อง เช่นบัตรประชาชนมีปัญหา ก็สามารถมาติดต่อที่เทศบาลได้ ในวันพรุ่งนี้ (26 เมษายน 2557) ซึ่งจะเปิดทำการปกติ สามรถติดต่อสอบถามได้ว่ามีชื่ออยู่ที่หน่วยไหน หรือมีเหตุขัดข้องประการใด เรามีเจ้าหน้าที่คอยบริการอำนวยความสะดวกให้ และอยากเชิญชวนให้ทุกหน่วยเลือกตั้งมีป้ายบอกทาง อยากให้ไปใช้สิทธิ์กันตั้งแต่ช่วงเช้าเพราะเรามีเวลาเพียง 15.00 น.

สำหรับผู้สมัครนายกเทศมนตรีเมืองป่าตอง ประกอบด้วย เบอร์ 1 นางสาวเฉลิมลักษณ์ เก็บทรัพย์ อดีต สส. พรรคประชาธิปัตย์ 3 สมัย และมีสมาชิกสภาเทศบาลเขต 1 เบอร์ 1 นายมนัส อิสลาม เบอร์ 2 นายมาโนด ทองหอม เขต 2 เบอร์ 1 นายประสบ ประทีป ณ ถลาง เขต 3 เบอร์ 1 นายกอบชัย ตรึกตรองกิจ ชูนโยบายถึงเวลาก้าวข้ามความจำทน สู่อนาคตที่ยั่งยืน ทั้งเรื่องวิกฤติจราจร วิกฤติน้ำท่วม วิกฤติสิ่งแวดล้อม วิกฤติคุณภาพการศึกษา วิกฤติการใช้พื้นที่สาธารณะ และวิกฤติยาเสพติด

ด้านนายเปี่ยน กี่สิ้น ผู้สมัครหมายเลข 2 และสมาชิกสภาเทศบาลเขต 1 เบอร์ 4 นายยุทธพงศ์ หะสัน เบอร์ 5 นายศิวกร ไกรทอง เขต 2 นายสหัส จรุงกลิ่น เบอร์ 2 และเขต 3 นายวีรชิชญ์ เครือสมบัติ เบอร์ 2 โดยชูนโยบายเราทำมาแล้ว เราทำจริง เราพร้อมจะทำต่อไป ทำเพื่อประชาชนชาวป่าตอง พร้อมชูผลงานด้านการบริหารในครั้งที่ผ่านมา

ขณะที่ นายกิตติสัณห์ คุรุ ผู้สมัครหมายเลข 3 เน้นการหาเสียง ด้วยการใช้ป้ายประชาสัมพันธ์ชูนโยบาย ซื่อสัตย์ มีคุณธรรม กล้านำปฏิรูป
อย่างไรก็ตามเป็นที่น่าสังเกตว่า จะมีป้ายคำว่า ชาวป่าตอง ไม่เห็นแก่เงินซื้อเสียง ติดคู่กับป้ายผู้สมัครทั้ง 3 คน

Related Post

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.