นายกป่าตองคนใหม่ เดินหน้าแก้ 5 ปัญหาจำทน

นายกป่าตองคนใหม่ เดินหน้าแก้ 5 ปัญหาจำทน

นายกป่าตองคนใหม่ เดินหน้าแก้ 5 ปัญหาจำทน

เมื่อเวลา 10.00 น. วันนี้ (30 พ.ค.57) ที่ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองป่าตอง จ.ภูเก็ต ได้จัดให้มีการประชุมสภาเทศบาลเมืองป่าตอง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2557 เพื่อให้ น.ส. เฉลิมลักษณ์ เก็บทรัพย์ นายกเทศมนตรีเมืองป่าตองคนใหม่ แถลงนโยบาย ซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดที่จะต้องมีการประชุมแถลงนโยบายภายใน 30 วัน หลังประกาศรับรองผลการเลือกตั้ง ซึ่งการเลือกตั้งครั้งนี้ทาง กกต.ได้ประกาศรับรองผลการเลือกตั้งไปเมื่อวันที่ 21 พ.ค.57

เมื่อถึงเวลาประชุม ปรากฏว่า สมาชิกสภาเทศบาลเมืองป่าตองเดินทางมาร่วมประชุมเพียง 5คนเท่านั้น จากจำนวนสมาชิกสภาเทศบาลเมืองป่าตองซึ่งมีทั้งหมด 18 คน ซึ่งประกอบด้วย นายธานินทร์ อรรถทรัพย์ ประธานสภา นายมาโนด ทองหอม นายมนัสอิลาม นายสหัส จรุงกลิ่น นายวีรวิชญ์ เครือสมบัติ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองป่าตอง ซึ่งไม่สามารถเปิดประชุมแถลงนโยบายได้ ทางประธานสภาฯ จึงได้ประกาศเลื่อนเวลาการประชุมออกไปเป็นเวลา 11.00 น. แต่เมื่อถึงเวลา 11.00น. ปรากฏว่า จำนวนสมาชิกสภาเทศบาลเมืองป่าตองยังมีจำนวน 5 คนเท่าเดิม ในขณะที่ทางฝ่ายบริหารได้เดินทางมาถึงสถานที่จัดประชุมอย่างพร้อมเพรียง ทางประธานสภาฯ จึงได้ประกาศยกเลิกการประชุม เนื่องจากมีสมาชิกสภาเทศบาลเข้าร่วมประชุมไม่ถึงครึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิกทั้งหมด โดยประธานได้นัดให้มีการประชุมอีกครั้งในวันที่ 9 มิ.ย.57 เวลา 10.00 น.

อย่างไรก็ตาม ในการประชุมครั้งนี้ นายพูนศักดิ์ นาคเสนา ปลัดเทศบาลเมืองป่าตอง และเลขานุการสภาเทศบาลเมืองป่าตอง ได้กล่าวชี้แจงถึงแนวทางในการปฏิบัติ ว่า การประชุมครั้งนี้เป็นการดำเนินการไปตามกฎหมาย เมื่อไม่สามารถจัดประชุมได้ในสมัยประชุมครั้งที่ 1 ก็สามารถเรียกประชุมได้อีก ซึ่งในการประชุมสมัยวิสามัญนั้นกำหนดให้มีการเรียกประชุมตั้งแต่เวลา 26 พ.ค. -9 มิ.ย.57 ถ้าการประชุมครั้งที่ 2 ไม่สามารถดำเนินการได้ ก็สามารถดำเนินการตามกฎหมายที่กำหนด โดยยื่นเรื่องไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เพื่อให้ผู้ว่าราชการสั่งการให้ส่งร่างแถลงนโยบายเป็นเอกสารทางไปรษณีย์ไปยังสมาชิกสภาเทศบาลทั้งหมด หลังจากนั้นฝ่ายบริหารก็จะมีความชอบธรรมในการบริหารเทศบาลเมืองป่าตองตามที่ได้มีการแถลงไว้

น.ส. เฉลิมลักษณ์ เก็บทรัพย์ นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองป่าตอง กล่าวว่า ถ้าวันที่ 9 ไม่สามารถประชุมได้ก็จะต้องนำแถลงการณ์เป็นเอกสารส่งไปทางไปรษณีย์ให้แก่สมาชิกสภาเทศบาล ซึ่งเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด ส่วนกรณีที่ไม่สามารถจัดประชุมได้ก็มีผลบ้าง แต่ก็เป็นคนละส่วนกัน ซึ่งในส่วนของตนเป็นฝ่ายบริหารก็ต้องทำหน้าที่บริหาร ส่วนฝ่ายสภา ก็ขึ้นอยู่กับความรับผิดชอบของแต่ละคน และไม่หนักใจในการที่จะทำงานให้แก่ประชาชนชาวป่าตอง เพราะก่อนที่จะตัดสินใจลงสมัครับเลือกตั้งนั้นก็ได้ทำใจอยู่แล้วว่าจะต้องเข้ามาทำงานหนักเพื่อแก้ปัญหาต่างๆ ที่รื้อรังมาเป็นเวลายาวนาน

ในส่วนของการทำงานแก้ปัญหาให้แก่พี่น้องชาวป่าตองนั้น จะดำเนินการไปตามนโยบายที่ได้หาเสียงไว้กับชาวป่าตอง โดยเฉพาะภาวะจำทนทั้ง 5 ข้อ ไม่ว่าจะเป็นปัญหาน้ำท่วม รถติด สิ่งแวดล้อม การใช้พื้นที่สาธารณะ และปัญหามาเฟีย ซึ่งปัญหาแรกที่จะต้องแปลงเป็นนโยบาย และเร่งแก้ไข คือ ปัญหาน้ำท่วมเมืองป่าตอง ได้มีการเรียกหัวหน้าส่วนราชการมาหารือร่วมกันเพื่อแก้ปัญหาดังกล่าว พบว่ามีการขุดลอกคลองต่างๆ ไปบ้างแล้วบางส่วน ซึ่งในจุดนี้จะเร่งแก้ไขต่อไป รวมถึงปัญหาการจราจรติดขัดที่อยู่คู่กับกับป่าตองมานานแล้ว โดยจะมีการขอคืนทางเท้าให้แก่นักท่องเที่ยว และชาวป่าตอง และในส่วนของชายหาดนั้น จะจัดระเบียบให้ดีขึ้น บนพื้นฐานที่พี่น้องชาวป่าตองยังสามารถประกอบอาชีพบนชายหาดได้เหมือนเดิม แต่ชายหาดจะต้องเป็นระเบียบ และสวยงาม เช่น การจัดงานเปิดหาดป่าตอง จะไม่มีการเปิดเป็นร้านขายของที่สวนโลมาเหมือนที่ผ่านๆ มา เพราะสิ่งเหล่านั้นจะทำให้ชายหากรกรุงรัง เป็นต้น

Related Post

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.